Kestlik areng ja vastutustundlikkus

Tallinna Sadam on  oma äri- ja arendustegevuses järjekindlalt panustanud, et vähendada oma tegevuse negatiivset mõju keskkonnale. Tunneme vastutust looduse, eriti Läänemere eest. Kuulame kogukondi, teeme koostööd omavalitsuste, teadusasutuste ja Läänemere teiste suuremate sadamatega. Tahame töötada ja areneda kestlikult – nii nüüd kui ka tulevikus.

See tähendab, et kaalume oma  äriotsuseid  nii majanduslikus, keskkonnaalases, aga ka sotsiaalses mõõtmes. Soovime olla usaldusväärne partner  klientidele, tänastele ja tulevastele töötajatele ning investoritele. Tallinna Sadama iga üksus ja töötaja peab oma tegevuses lähtuma seatud kestliku arengu strateegiast, mille üheks oluliseks osaks on keskkonnamõjudega tegelemine.

Septembris 2015 võeti Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) tippkohtumisel New Yorgis vastu kestliku arengu eesmärgid. See deklaratsioon, valitsuse kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärgid ja Euroopa Liidu roheleppe (Green Deal) on olulised lähtekohad  ka Tallinna Sadama kestliku arengu kavandamisel ja panustamisel.

Tallinna Sadama sotsiaalselt vastutustundliku tegevuse kohta leiate detailsema info meie aastaaruannetest.

AS Tallinna Sadam on alates 2014. aastast Eesti Sotsiaalselt Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi liige lähtudes ühiselt vastuvõetud lubadusest parema homse nimel.