Laevaheitmete vastuvõtmist ASi Tallinna Sadam sadamates korraldab tütarettevõte AS Green Marine.

Laevaheitmete vastuvõtmise eest on sadamasse sisenevatele laevadele kohustuslik keskkonnaalane sadamatasu, ehk jäätmetasu. Jäätmetasu eest on AS Tallinna Sadam kohustatud vastu võtma laeva pilsivee, reovee, prügi, naftasaadusi ja õli sisaldavaid jäätmeid ning muud laevaheitmed, välja arvatud lastijäätmeid.

Sellega täidab AS Tallinna Sadam laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja käitlemise Euroopa Liidu direktiivi nõudeid, mille peamine eesmärk on merereostuse vältimise tagamine läbi laevaheitmete merrejuhtimise vähendamise. Laevaheitmete juhtimist merre saab vähendada sellega, et kõiki laevu kohustatakse enne sadamast lahkumist toimetama oma heitmed sadama vastuvõtuseadmetesse. Vastavalt direktiivile ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonile (ehk Helsingi konventsiooni, HELCOM) on laevad kohustatud teavitama ja ära andma laevaheitmeid ning selle eest tasustamise süsteem peab olema läbipaistev, õiglane ja mitte sõltuma äraantava laevaheitmete kogusest.

ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates toimub laevaheitmete vastuvõtmine vastavalt ASi Tallinna Sadam laevaheitmete ja lastijäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale.

Erinevalt paljudest teistest EL-i sadamatest, soodustab AS Tallinna Sadam lisaks laevu, mis on heitmetes leiduvate väävliühendite (SOx) vähendamiseks investeerinud heitgaaside puhastusseadmetesse (skraberitesse) ning võtab skraberite tekitatud jäätmed vastu ilma täiendava tasuta.

 

Keskkonnanõuded laevaheitmete valdkonnas:

  • 2019. aastal – reovee merre laskmise keeld uuetele reisi- ja kruiisilaevadele (peavad sadamas kogu tekkiva reovee ära andma);
  • 2020. aastal – laevaheitmete ja lastijäätmete direktiivi uuendus (jäätmetasu peavad hakkama maksma ka kalalaevad ja väikelaevad);
  • 2021. aastal – reovee merre laskmise keeld kõikidele reisi- ja kruiisilaevadele (peavad sadamas kogu tekkiva reovee ära andma).