Muuga Tööstuspark asub Muuga sadamas, Eesti suurimas ja sügavaimas kaubasadamas. Tööstuspargi kogupindala on 76 ha.

Sadam on oma potentsiaalsete klientide jaoks ette valmistanud ligikaudu 58 ha ulatuses krunte, suurusega 0,3-21 ha. Maatükkide piire saab vastavalt vajadusele muuta ja moodustada vajaliku suurusega krundi katastriüksuse piires.

0 ha
tööstuspargi ala
0,3-21 ha
krundid
0 km
kaugus Tallinnast

Muuga Tööstuspargi eelised:

  • hea asukoht, sadama vahetu lähedus
  • hea juurdepääs sadamakaidele ja terminalidele
  • hea juurdepääs põhimaanteedelt (Peterburi maantee, Tallinna ringtee)
  • suurepärane ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed kui maismaad mööda
  • pikaajalised maakasutuslepingud ja kindel partner – AS Tallinna Sadam
  • vabatsooni kuulumine

Tööstuspargis on rajatud kõik vajalikud kommunikatsioonid kruntide piirideni:

  • Veevarustus ja kanalisatsioon – torustikud on rajatud krundi piirini.
  • Gaasivarustus – gaasitorustik on välja ehitatud krundi piirini. Krundi valdaja kompenseerib vastavalt vajalikule võimsusele ASi Tallinna Sadam poolt ASile Eesti Gaas tasutud liitumistasu.
  • Elektrivarustus – elektrivõrguga liitumine vastavalt krundile installeeritud võimsusele ehitatakse välja liitumistasu eest.
  • Telekommunikatsioon – sidekanalisatsioon on rajatud krundi piirini (konkreetsed sideühendused ehitab välja AS Telia vastavalt krundi konkreetsetele vajadustele krundi valdaja kulul).