Tasustatud praktika keevitus- ja/või sisetööde õpilasele