Uue kruiisipromenaadi restorani/kohviku üürikonkurss

Kutsume Teid osalema ASi Tallinna Sadam poolt korraldataval kruiisiterminali katusepromenaadi toitlustuspinna avalikul kirjalikul üürikonkursil.

Soovime leida  toitlustuspinnale koostööpartnerist üürnikku, kes tuginedes oma professionaalsusele ja tugevale visioonile looks restorani/kohviku, mis aitaks maitseelamusi pakkudes kaasa kujundamaks kruiisiterminalist ja jalakäijate promenaadist üks Tallinna linna visiitkaartidest ning armastatud ajaveetmise koht kohalikele elanikele ja pealinna külastajatele.

Toome koos linna sadamasse!

Konkursi taustinfo

Vanasadama alale rajatav multifunktsionaalne ja keskkonnasäästlik kruiisiterminal koos avaliku katusepromenaadiga on üks osa „Vanasadam 2030+“ pikaajalisest laiaulatuslikust arendusplaanist, mille kavandamisel on lähtutud nii kruiisireisijate kui ka linnakodanike vajadustest. Eesti suurima mereväravana ja esimese mulje loojana on Tallinna Sadamale oluline pakkuda pealinna külastajatele parimat külastuselamust ning avada mereäärne linnakodanikele jt huvilistele. Soov on luua koos sadamaalal tegutsevate ettevõtetega Vanasadamast sihtkoht, kus pakutav avalik ruum on juba iseenesest väärtus.

Vaata Kruiisiterminali tutvustavat animatsiooni

Üüripinna suurus on kokku 521 m², hõlmates terminalihoone kolmandat ja osaliselt teist korrust. Üüripinna juurdepääsud on kavandatud nii parklate ja kaide tasapinnas 1. korrusele kui ka 3. korrusel jalakäijate promenaadi tasapinnale. Tulevase üürniku klientide juurdepääs toimub mööda katusepromenaadi. Vt ka Üüripinna plaanid.

Konkursi tingimused

Konkursil osalemine on avatud kõikidele ettevõtetele. Sadam hindab esitatud pakkumusi kontseptsiooni, pakkuja kogemuse ja pakutud üürihinna alusel ning tunnistab edukaks pakkumuse, millele omistatakse nimetatud kriteeriumite osas enim punkte.

Detailsem info konkursil osalemiseks:
– Konkursi tingimused
– Üürilepingu projekt
– Üüripinna plaanid
– Väljavõte terminali projektist

Info

Üüripinnaga tutvumiseks võta ühendust:

Taavi Aare (AS Tallinna Sadam, kinnisvara projektijuht)

Tel
+372 515 8777
E-post

 

Tähtaeg

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 06.01.2021 kell 13.00.

Pakkumused esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: k.puhasorg@ts.ee

Lisainfo

Külalislahke kultuuri kujundamiseks on Sadamal oma “Teeninduskompass” ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava. See on meie ühine kokkulepe ja lubadus nii üksteisele kui ka meie külalistele, et sadamas oled sa alati oodatud, siin me hoolime üksteisest!

Sadama brändi tugitala ja eesmärk on: toome linna sadamasse. Vt ka “Sadama brändistrateegia lühikokkuvõte”

Ligi 2000 inimest mahutava kruiisiterminali ehitustöödega alustati 2020. aasta jaanuaris ning hoone valmimine on planeeritud 2021. aasta juulikuusse.

Kruiisiterminali visuaalid


Haara ainulaadsest võimalusest ja toome koos linna sadamasse!