Vanasadam 2018-2023

  • D-terminali rekonstrueerimine, et laiendada ja kaasajastada olemasolev D-terminal suurenenud reisijate arvu teenindamiseks;
  • Lahtikäiv jalakäijate sild üle Admiraliteedi basseini kanali, et ühendada A- ja D-terminali ala ja tagada laevaliiklus Vanasadama jahisadamas;
  • Tark Sadam – sõidukite automaatne reisile registreerimine ja liiklusvoogude juhtimine
  • Laevade kaldaelektriga varustamiseks vajalike seadmete paigaldamine  viiele kaile, et tagada kuni kõigile üle 6 tunni kai ääres seisvatele liinilaevadele  kaldaelektriga varustamise võimalus;
  • Automaatsete sildumisseadmete paigaldamine kolmele kaile, et sildumiseprotsessi kiirendada ja ohutumaks muuta;
  • D-terminali parkimismaja rajamine, et suurendada parkimiskohtade arvu ja võimaldada kasutajasõbralikult parkida autod reisi ajaks terminali hoonele lähedale;
  • Multifunktsionaalse kruiisiterminali koos linnaruumilise avaliku katusepromenaadiga rajamine.

Vanasadam 2030+

Kinnisvaraarenduses on alustatud Vanasadama arenguplaani ehk koostöös maailmakuulsate Zaha Hadid arhitektidega valminud Masterplaan 2030 elluviimisega, mis pakub pikemas perspektiivis unikaalset võimalust tulusaks kinnisvaraarenduseks. Masterplaan 2030 on pikaajaline laiaulatuslik arendusplaan, mille kohaselt on ühendatud sadama (suletud ala) ning sadamaga ja linnaga seotud (pool-avalik ala) tegevused ja linnaline arendus (avalik ala) üheks funktsionaalselt toimivaks süsteemiks, sisaldades inimkeskset ja integreeritud lähenemist ühendades majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonna ja ruumilised aspektid andes mereäärsele sadama piirkonnale nii rahalise kui ruumilise maksimaalse maa väärtuse.

Lähiaastatel algatatakse vajalikud detailplaneeringud ning töötatakse välja sobivad ärimudelid. Kuni masterplaani detailplaneeringute valmimiseni püüab Tallinna Sadam ajutiste lahenduste ja tegevustega A- ja D-terminali ümbritsevat avalikku ruumi kujundada inimsõbralikumaks, et tulevikus oleks võimalik mugavalt jalutada Kadriorust Kalamajja.