Euroopa Liidu toetusprojektid

Oleme koostööle suunatud ning ühiskondlikku vastutust kõrgelt hindav ettevõte. Teeme ühiseid pingutusi koos teiste Läänemere sadamatega keskkonnakaitse, turismiarenduse, meretranspordi jpt valdkondades. Samuti on ühine eesmärk piirkonna konkurentsivõime tõstmine transpordikoridoride arendamise kaudu.

Rahvusvahelise koostöö ja arendustegevuste jaoks oleme kasutanud nii Euroopa ühtekuuluvuspoliitika programmi Interreg kui ka Euroopa Liidu Ühisrahastu programmi TEN-T abi.

Vaata: