Arendusplaanid

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

Tallinna Sadamale kuuluvate sadamate arendamine toimub pidevalt. Kehtivad detailplaneeringud Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas võimaldavad rajada merre uusi kaisid ning ladustamise alasid. See tähendab, et vajaduse tekkimisel on võimalik ehitustöödega kohe algust teha. Konkreetsed investeeringud ja nende tähtajad sõltuvad muuhulgas klientide arenguplaanidest, muutustest kaubaliikides ja planeeringute kehtestamisest. Tallinna Sadam rajab taristu ning kliendid oma tegevusele vastavad spetsiifilised ehitised.


2017 valminud Vanasadama ala Masterplaan on pikaajaline laiaulatuslik arendusplaan, mille kohaselt on ühendatud sadama (suletud ala) ning sadamaga ja linnaga seotud (pool-avalik ala) tegevused ja linnaline arendus (avalik ala) üheks funktsionaalselt toimivaks süsteemiks, sisaldades inimkeskset ja integreeritud lähenemist ühendades majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonna ja ruumilised aspektid andes mereäärsele sadama piirkonnale nii rahalise kui ruumilise maksimaalse maa väärtuse. Kuni masterplaani detailplaneeringute valmimiseni püüab Tallinna Sadam ajutiste lahenduste ja tegevustega A- ja D-terminali ümbritsevat avalikku ruumi kujundada inimsõbralikumaks, et tulevikus oleks võimalik mugavalt jalutada Kadriorust Kalamajja.


Tallinna Sadam panustab sadamateüleselt ka kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisele, luues ning võttes kasutusele innovaatilisi arendusi ja digilahendusi.

Innovatsiooni- ja digilahendused

 • Tark Sadam – sõidukite automaatne reisile registreerimine ja liiklusvoogude juhtimine
 • Single Window ja logistika X-tee – logistikaahela andmevahetuse digiteerimine
 • BIM – ehitiste ja rajatiste digitaalne projekteerimine
 • FlexPort – ettevõtte ressursside planeerimise platvormil põhinev sadamajuhtimisprogramm
 • e-Ninad – elektrooniline õhukvaliteedi monitoorimine

Vanasadam

Vanasadama arendamisel lähtutakse eesmärgist rajada terviklik multifunktsionaalne linnaosa aktiivselt toimiva sadama piirkonda arvestades sadama eripärast tulenevaid nõudmisi.

Tuleviku Vanasadam: Eesti suurim ja atraktiivseim turismivärav ning moodsa linnaruumi osa.

Muuga sadam

 • LNG bunkerterminali rajamine Muuga sadama idaosasse, et tagada laevade ja gaasivõrgu LNGga varustamine.
 • Sojatöötluskompleksi arendamine Muuga sadama idaosas
 • Tark Sadam rakenduse juurutamine veokitel, et muuta ro-ro laevade teenindamise efektiivsemaks.
 • Ro-ro kaupade käitlemiseks võimaluste arendamine, et tõsta ro-ro kauba mahtu Muuga sadamas
 • Single Window arendus raudteele – andmevahetuse efetkiivistamine ja kaupade dokumentide ja andmete sisestamine ning jälgimine nn ühest aknast.
 • Muuga sadama ühendamine Rail Baltic kaubajaamaga, et tagada Muuga sadama terminalidele nii vene kui ka euroopa laiusega raudtee ühendus.

Paldiski Lõunasadam

Paldiski Lõunasadam on viimastel aastatel edukalt arenenud.

 

Paldiski Lõunasadama arendusplaanid on seotud Tööstuspargi ning suuremahuliste kaupade (nt tuulepargi osad) äri arendamisega sadamaalal. Pikaajalised plaanid näevad ette:

 • Suuremahuliste kaupade (nt tuulepargi osad) käitlemise kai ehitust.
 • Paldiski Lõunasadama Tööstuspargi ala (34 ha) üldkasutatava infrastruktuuri rajamist.
 • Hakkepuidu tootmise ja/või logistikakeskuse rajamist. 

Saaremaa sadam

Tallinna Sadam on välja arendamas Saaremaa Logistikaparki Saaremaa sadama territooriumil Saaremaa põhjarannikul Mustjala vallas Küdema lahe ääres.

Logistikapargi kogupindala on 10 ha. Logistikapark paikneb kaide vahetus läheduses.

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule on võimalik logistikaparki rajada kohalikule ekspordile ja impordile suunatud sega- ja puistekauba käitlemiseks ning ladustamiseks laohooneid ja laoplatse.