Puistlasti käideldakse kolmes erinevas Tallinna Sadama sadamas – Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas ja Saaremaa sadamas. Muuga sadamas asub maailma üks suurimaid viljaterminale.

Tegemist on nii Eesti eksport- ja import kaubaga kui ka transiidina läbi Eesti veetava transiitkaubaga – väetis, teravili, vanaraud, killustik, turvas, hakkepuit, puidupelletid jms.


Puistlasti ida-läänesuunalise transiitvedude osas saab Tallinna Sadam läbi sadama, terminalide ja Eesti Raudtee infrastruktuuri pakkuda kaubaomanikele suurte kaubapartiide ladustamise ja läbiveo teenust. Sadamal on seega selge konkurentsieelis teiste Läänemere idakalda sadamate ees, mis omakorda tagab klientidele kokkuhoiu nii ajas kui rahas.

3 sadamas
Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas, Saaremaa sadamas
2,3 miljonit tonni
väetiste käitlemisvõimsus aastas
300 000 t
viljaterminali mahutavus
48 silo
viljaterminalis
5 miljonit tonni
teravilja käitlemisvõimsus aastas

Lisandväärtust loovad teenused

(pakkimine, segamine jms) kasutades moodsat ja keskkonnasõbralikku tehnoloogiat.

Võimalik vastu võtta

kuni 120 000 DWT laevasid. Kaide sügavus võimaldab teenindada suuri Panamax-tüüpi laevu.

Sadamad

aasta ringi navigeeritavad.

Teravili

Muuga sadamas asub regiooni üks suurimaid teravilja laadimis- ja ladustamiskomplekse.

  • Terminali võimsus on importsuunal kuni 5,0 miljonit tonni ja eksportsuunal kuni 2,5 miljonit tonni teravilja aastas
  • Kaks kaid pikkusega 330 m ja sügavusega 17,3 meetrit võimaldavad teenindada kuni 120 000 DWT laevasid
  • Kogumahutavus 300 000 tonni ja 48 iseseisvat silo pakuvad sujuva ümberlaadimise ning võimaluse töödelda erinevaid viljasorte
  • Suurim raudteevagunite tühjendamise kiirus kuni 250 vagunit ööpäevas ja laadimise kiirus kuni 300 vagunit ööpäevas

Väetised

Puistekaubana käideldakse väetiseid Muuga sadamas. Venemaalt raudteevagunites sadamasse saabunud väetis laaditakse läbi terminali laeva ja transporditakse edasi erinevatele maailma turgudele Kesk-, Lõuna- ja Põhja-Ameerikas, Euroopas ja Aasias.

 

  • Terminali võimsus kuni 2,5 miljonit tonni väetiseid aastas
  • Kai pikkusega 280 m ja sügavusega 14,4 m võimaldab teenindada kuni 75 000 DWT laevasid (PANAMAX)
  • Kogumahutavus 195 000 tonni
  • Suurim laeva laadimise kiirus kuni 12 000 tonni ööpäevas
  • Suurim raudteevagunite tühjendamise kiirus 220 – 240 vagunit ööpäevas
  • Kauba segamise ja pakendamise võimalus

Vanaraud

Vanarauda käideldakse Paldiski Lõunasadamas asuvas terminalis.

Toimub nii maismaad mööda raudtee ja autotranspordiga veetava Eestisisese kui ka transiidina läbiveetava vanaraua töötlemine.

Viimasel ajal on jõudsalt kasvanud nö sadamasisese transiitveo osakaal, kus väikeste laevadega sisse veetud ja kogutud kaup laaditakse ümber suurtele laevadele. Võimalik on ka lisaväärtuse loomine (kauba sorteerimine, kokkupressimine, segamine jms).

Muud puistekaubad - killustik, turvas, hakkepuit, puidupelletid jms

Lisaks kolmele suuremale puistekauba liigile töödeldakse AS Tallinna Sadam erinevate sadamate terminalides ka killustikku, turvast, hakkepuitu, puidupelleteid jt puistekaupasid.

 

Arenguvõimalused

Võimalus rajada oma terminal vabadele aladele täiesti uue kauba läbiveoks või kasutada olemasolevate terminalide kaudu veetavat kaupa toorainena rajatavas tootmisüksuses.

Kontakt


Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002