Väärkäitumisest teavitamine

Julgustame nii töötajaid kui ka kolmandaid osapooli teada andma Tallinna Sadama kontserni ettevõtetes tööalase tegevusega seotud mistahes väärkäitumisest, et saaksime aegsasti ennetada, avastada ja lahendada nendest tulenevaid probleeme ning minimeerida võimalikke kahjusid nii Tallinna Sadamale kui ka kolmandatele osapooltele.

 

Väärkäitumisest on võimalik teavitada nii konfidentsiaalselt kui anonüümselt.

  • Konfidentsiaalse teavituse puhul saate esitada teate oma nimel, kuid teie isikut teavituse kontrolli käigus ilma teie nõusolekuta ei avalikustata. Konfidentsiaalne teavitus tagab võimaluse kontakteeruda teavitajaga asjaolude täpsustamiseks või tagasiside andmiseks ning teavitaja kaitse võimalike survemeetmete eest.
  • Anonüümse teavituse puhul ei ole teavitaja isik teada, mis võib raskendada väärkäitumise asjaolude selgitamist ja teavitajale kaitse tagamist.

 

Teavituse esitamisel genereerib süsteem teavitusele automaatselt unikaalse numbrilise koodi, mille palume teavitajal turvaliselt säilitada. Selle abil saab teavitaja hiljem veebilehe kaudu teavituskanalilile sisse logides vaadata, kas esitatud teavituse kohta on tagasisidet või täiendavaid küsimusi. See on oluline eelkõige anonüümse teavituse puhul, millel muud teabevahetuse võimalused puuduvad. Kood ei ole taastatav, kui olete koodi kaotanud, siis tuleb teavitus uuesti sisestada.

 

Teated edastatakse automaatselt ASi Tallinna Sadam siseauditi osakonna juhile, kes korraldab teavituste vastuvõtmist ning analüüsi.

 

Me ei kontrolli teateid:

a) mis ei viita tööalase väärkäitumise asjaoludele (nt isiklike vaidlustega seonduv, kliendi tagasiside vms)

b) milles sisalduvad andmed ei ole kontrolli teostamiseks piisavalt täpsed.


Teata väärkäitumisest siin >>