Laevajäätmete vastuvõtmist ASi Tallinna Sadam sadamates korraldab tütarettevõte AS Green Marine.

Laevajäätmete vastuvõtmise eest on sadamasse sisenevatele laevadele kohustuslik keskkonnaalane sadamatasu, ehk jäätmetasu. Jäätmetasu eest on AS Tallinna Sadam kohustatud vastu võtma laeva pilsivee, reovee, prügi, naftasaadusi ja õli sisaldavaid jäätmeid ning muud laevajäätmed, välja arvatud heitgaaside puhastussüsteemide tekitatud jäätmeid (skraberijäätmeid) ja lastijäätmeid.

Sellega täidab AS Tallinna Sadam laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise Euroopa Liidu direktiivi nõudeid, mille peamine eesmärk on merereostuse vältimise tagamine läbi laevajäätmete merrejuhtimise vähendamise. Laevajäätmete juhtimist merre saab vähendada sellega, et kõiki laevu kohustatakse enne sadamast lahkumist toimetama oma jäätmed sadama vastuvõtuseadmetesse. Vastavalt direktiivile ja Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioonile (ehk Helsingi konventsiooni, HELCOM) on laevad kohustatud teavitama ja ära andma laevajäätmeid ning selle eest tasustamise süsteem peab olema läbipaistev, õiglane ja mitte sõltuma äraantava laevajäätmete kogusest.

ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates toimub laevajäätmete vastuvõtmine vastavalt ASi Tallinna Sadam laevajäätmete vastuvõtmise ja käitlemise kavale.

 

Keskkonnanõuded laevaheitmete valdkonnas:

  • 2019. aastal – reovee merre laskmise keeld uuetele reisi- ja kruiisilaevadele (peavad sadamas kogu tekkiva reovee ära andma);
  • 2020. aastal – laevaheitmete ja lastijäätmete direktiivi uuendus (jäätmetasu peavad hakkama maksma ka kalalaevad ja väikelaevad);
  • 2021. aastal – reovee merre laskmise keeld kõikidele reisi- ja kruiisilaevadele (peavad sadamas kogu tekkiva reovee ära andma).