Vedellasti käideldakse kahes erinevas Tallinna Sadama sadamas – Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas.

Vedellast on mereveo mahukaim veoseliik. Selle kaubagrupi alla kuuluvad toornafta ja naftasaadused, vedelkeemia ja -gaas, taimeõlid, jne.

Peamiselt veetakse vedellasti tankeritega, aga üha rohkem on vedellast leidnud tee ka tank-konteineritesse. Lõviosa Tallinna Sadama sadamates käideldavast vedellastist moodustavad naftasaadused ja naftakeemia, ent meie sadamates käideldakse ka taimeõlisid.

2 sadamas
Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas
8000 tonni / h
õliproduktide laadimiskiirus
VLCC
load and discharge vessels 18 m draft
1 973 150
mahutipark kokku
1 575 950
Muuga mahutipark
397 200
Paldiski Lõunasadama mahutipark

Our harbours offer

express rail transportation, advanced technologies for discharging rail tank cars and quick loading of vessels in all-year round navigable ports.

Providing

shortest transshipment times and most efficient routes in the region.

Terminals offer

unique value-added services and high flexibility.

Modern technologies

and various control systems enable to maintain the highest operational performance standards.

Application of specific techniques

guarantee safety of all processes and preserve the required quality of products.

The proximity to Russia and the infrastructure

of harbours enable terminals to offer good transit conditions for liquid oils globally.

Vedelgaasid

AS Tallinna Sadam on võtnud eesmärgiks siseneda LNG ja/või LPG logistika turule tekitades sadamas keskkonna gaasiterminalide rajamiseks ning luues samas eeldused Eesti Vabariigi energeetilise sõltumatuse suurendamiseks.

AS Tallinna Sadam näeb võimalust gaasi terminali(de) rajamiseks Muuga sadama idaosas. Kaupa oleks võimalik ümber laadida olemasoleval kail nr 33 või vajadusel rajada uus gaasikai lainemurdja pikendusele. Võimalikud terminali asukohad on näidatud alloleval plaanil.

Nafta & natftasaadused

Tallinna Sadamas käideldakse naftasaadusi Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas. Naftasaaduste transiit on koondunud peamiselt Muuga sadamasse, kus on kolm suurt vedellasti ladustamisega ja ümberlaadimisega tegelevat terminali: Liwathon E.O.S., Vesta Terminal Tallinn ja Olerex Terminal. Lisaks neile tegutsevad Muuga sadamas Neste Eesti ja Nynas’e terminalid. Nende ettevõtete tegevusvaldkond on veidi teise profiiliga – Neste Eesti tegeleb naftatoodete impordiga, hoiustamisega ja hulgimüügiga. Nynas tegeleb bituumeni, bituumenõlide ja bituumenemulsiooni impordi- ja turustamisega. Paldiski Lõunasadamas tegeleb naftasaaduste käitlemisega Alexela Terminal ja Baltic Oil Service.

Venemaa naabrus ning olemasolev arenenud infrastruktuur ja superstruktuur pakuvad suurepäraseid võimalusi naftasaaduste transiidiks Ida-Euroopast Lääne Euroopasse, Ameerikasse ja Aasiasse. Tallinna Sadamas tegutsevate naftaoperaatorite mahutipark moodustab ca 2,0 mln m³. Naftaterminalidele kuulub ka arenenud raudteeinfrastruktuur, mis on ühendatud Eesti Raudtee magistraalraudteedega. Täna suudavad Muuga sadamas tegutsevad operaatorid tühjendada kuni 2000 tsisternvagunit ööpäevas – tühjendamise alla lähevad korraga terved marsruut-rongid. Lisaks rongidega saabuvale kaubale on võimalik kauba vastuvõtmine ka tankeritelt.

Naftasaaduste ümberlaadimine Paldiski lõunasadamas toimub kolmel kail ning Muuga sadamas üheksal kail. Pikim nendest on 340 m, sügavusega 18 m, mis võimaldab teenindada kuni 300 000 tonnise mahutavusega tankereid. Naftasaaduste laadimise kiirus tankerile moodustab kuni 7000 tonni tunnis.

AS Tallinna Sadam sadamates tegutsevad naftaoperaatorid pakuvad täna nafta- ja naftasaaduste hoiustamist, suurte kaubapartiide kogumist ja blendingut.

Kontakt


Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397