Muuga tööstuspark asub Muuga sadamas, Eesti suurimas ja sügavaimas kaubasadamas. Tööstuspargi kogupindala on 76 ha.

Sadam on oma potentsiaalsete klientide jaoks ette valmistanud ligikaudu 58 ha ulatuses krunte, suurusega 0,3-21 ha. Maatükkide piire saab vastavalt vajadusele muuta ja moodustada vajaliku suurusega krundi katastriüksuse piires.

Muuga Tööstuspargi eelised:

 • Rail Balticu kaubajaam rajatakse tööstuspargi kõrvale. Ehitus algab 2022. aastal
 • hea asukoht, sadama vahetu lähedus
 • hea juurdepääs sadamakaidele ja terminalidele
 • hea juurdepääs põhimaanteedelt (Peterburi maantee, Tallinna ringtee)
 • suurepärane ühendus teiste riikidega nii meritsi, raudteed kui maismaad mööda
 • pikaajalised maakasutuslepingud ja kindel partner – AS Tallinna Sadam
 • osaline vabatsooni kuulumine

Tööstuspargis on rajatud kõik vajalikud kommunikatsioonid kruntide piirideni:

 • Veevarustus ja kanalisatsioon – torustikud on rajatud krundi piirini.
 • Gaasivarustus – gaasitorustik on välja ehitatud krundi piirini. Krundi valdaja kompenseerib vastavalt vajalikule võimsusele ASi Tallinna Sadam poolt ASile Eesti Gaas tasutud liitumistasu.
 • Elektrivarustus – elektrivõrguga liitumine vastavalt krundile installeeritud võimsusele ehitatakse välja liitumistasu eest.
 • Telekommunikatsioon – sidekanalisatsioon on rajatud krundi piirini (konkreetsed sideühendused ehitab välja AS Telia vastavalt krundi konkreetsetele vajadustele krundi valdaja kulul).
Nr Aadress Suurus m² Ehitusala m²
1 Klaukse tee 1b 9986 6400
2 Klaukse tee 2 17209 12000
3 Klaukse tee 4 24336 17000
4 Klaukse tee 6 26649 18600
5 Klaukse tee 6a 20217 14000
6 Klaukse tee 8 21512 17000
7 Klaukse tee 8a 20539 16000
8 Klaukse tee 12 ja 12a 16277 7684
9 Klaukse tee 14 ja 14a 17549 10018
10 Klaukse tee 16 ja 16a 15977 9905
11 Klaukse tee 18 ja 18a 13055 8709
12 Klaukse tee 20 9131 7304,8
13 Nuudi tee 51 71877 25000
14 Nuudi tee 66 8576 3500
15 Nuudi tee 68 3640 1500
16 Nuudi tee 70 24567 9000
17 Nuudi tee 40 5334 3640
18 Uue-Hansu 22592 -

Kontakt


Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397
Rene Pärt
Juhatuse liige / Äriarenduse juht
+372 58871180
Piret Üts
Kinnisvara valdkonna juht
+372 520 1866
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002