Soovid jõuda sadade miljonite tarbijateni üle Euroopa?

Too oma projekt Tallinna Sadamasse!

Tööstuspargid tarneahelate südames

Muuga ja Paldiski tööstuspargid annavad teie ettevõttele suurepärase juurdepääsu maailmaturgudele. Tänu tipptasemel transpordiinfrastruktuurile, mis pakub mitmekesiseid ühendusi mere-, maantee-, õhu- ja raudteevõrkude kaudu, olete ühendatud miljonite klientidega Skandinaavias, Baltikumis ja teistes piirkondades.

Ideaalne ettevõtetele, kes vajavad suures koguses kaupade või toormaterjalide transportimist, samuti ettevõtetele, kelle toodete või teenuste transpordikulud moodustavad suure osa toote hinnast.

Tööstuspargi kompleks, mis on osa suuremast tervikust

Tallinna Sadam on suurim sadamavaldaja Eestis, mille eesmärk on pakkuda klientidele ja partneritele parimaid kasvutingimusi ning olla kõige innovaatilisem sadam Balti mere piirkonnas.

AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ettevõtte aktsionärid on 67% Eesti Vabariik ja 33% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid. See tagab täieliku läbipaistvuse, oleme usaldusväärsed partnerid. Tegutseme neljas ärivaldkonnas – reisijateäri, kaubavedu, laevandus ja kinnisvara. See ärimudel on osutunud tugevaks ja tänu sellele oleme edukalt toime tulnud kõigi viimaste aastate kriisisituatsioonidega. Seetõttu suudame pidevalt parendada logistikavõimalusi meie tööstuspargis. Kui teie ettevõte kasvab, kasvame ka meie.

Rohelisem ja uuenduslikum tööstuspark

Tallinna Sadam toetab üleminekut taastuvatele ja alternatiivsetele energiaallikatele, seetõttu pakume oma klientidele rohelist elektrit, osaleme mitmesugustes projektides, mis arutlevad tulevaste alternatiivsete kütuste üle sellele sektorile ning omame ambitsiooni saada tuleviku vesiniku ja tuuleenergia keskuseks selles piirkonnas.

Tallinna Sadam on ka kõige innovaatilisem sadam Balti mere piirkonnas. Oleme juhtinud mitmeid algatusi, mille eesmärk on kasutada digitaalseid ja nutikaid lahendusi sadamate juhtimisel, liikluskoormuse vähendamisel ja bürokraatia vähendamisel. Meie digitaalne strateegia järgmiseks paariks aastaks hõlmab edasisi arenguid nendes valdkondades.

Meil on ruum, tööjõud ja süsteemid

Muugal ja Paldiski Lõunasadamas asuvatel tööstusparkidel on lai valik suure potentsiaaliga krunte ning kõik vajalikud kommunikatsioonid, suurepärased ühendused teiste riikidega mere, raudtee ja maa kaudu.

Võta ühendust:

Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002
Rene Pärt
Äriarenduse juht
+372 58871180

 

Muuga sadama tööstuspark Paldiski Lõunasadama tööstuspark
port icon

Läänemere parim ühendus

Tallinna Sadama poolt opereeritavad Muuga ja Paldiski sadamad annavad ligipääsu 480 miljonile tarbijale 72 tunni raadiuses.

flag icon

Lõpuni välja ehitatud taristuühendused

Muuga tööstuspargis on gaasi- ja veevarustus ning kanalisatsioon välja ehitatud krundi piirini. Krundi piirini on paigaldatud ka kõik vajalikud sidekanalid ning liitumine elektrivõrguga vastavalt krundile paigaldatud võimsusele ehitatakse liitumistasu eest.

port icon

Kaubateede sõlmpunkt

Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, millel on vahetud ühendused mere-, maismaa-, ja raudteetranspordiga ning asub Tallinna Lennujaama läheduses. Muuga sadama Tööstuspargi kogupindala on 76 ha ja kaugus Tallinnast on vaid 17 km.

data icon

Piirkonna suurim kasvupotentsiaal

Muugale ja Paldiski Lõunasadamasse laienemine garanteerib eksportvõimaluste kasvu aastateks. Sadamate lähiaastate mahukaimad arendusprojektid on seotud transiitkaupade teenindamise, kaubavoogude mitmekesistamise ja kaupade vääristamisega.

flag icon

Parim asukoht roheenergia projektideks

Tallinna Sadam on üks peamisi vesinikuenergia teema eestvedajaid Eestis ning tulevikus vesiniku logistika tugisammas.

export icon

Ainus sadam otsese ligipääsuga Rail Balticule

Muuga sadama tööstuspargist saab Rail Balticu ainus meretranspordivõrguga ühendatud kaubaterminal, mis võimaldab kaupu ümber laadida mere- ja maanteetranspordilt Euroopa (1435 mm) ja Vene (1520 mm) laiusega raudteetranspordivahenditele ja vastupidi.

export icon

Regulaarliinid pea kõigisse Euroopa kaubasadamatesse

Muuga sadam on ainus konteinerliinide ühendusega Eesti sadam. See on ka Baltimaade kõige kaasaegsem konteinerterminal.

port icon

Vabatsooni eelised

Muuga tööstuspargis tegutseval ettevõttel on võimalik tuua kaupu või toormeid väljastpoolt Euroopa Liitu, hoida neid piiramatu aja tööstuspargi territooriumil ning samuti lisada toodule enne edasimüümist lisaväärtust. Kui edasimüük toimub samuti Euroopa Liidu piiridest väljapoole, ei kaasne ka kohustust tasuda impordimaksusid (sh käibemaksu). Samuti lihtsustab vabatsoon tolliprotseduure ning vähendab selleks vajalike dokumentide hulka.

Tallinna Sadama tööstuspargid on teie ettevõtte arenguks ainuõige koht.

Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman

Referentsid

„Meie jaoks oli oma Läänemere logistikakeskuse rajamine Muuga sadamasse ainuõige valik. Muugal on suurepärased mere-, maismaa- ja raudteetranspordi ühendused, et pakkuda oma klientidele usaldusväärset teenust ida ja lääne vahel. Lisaks suurendab Muuga sadama olulisust, et see on tulevikus ainuke Rail Balticaga ühenduses olev sadam.“

Mart Melles, Katoen Natie Eesti juhatuse esimees

„Paldiski Lõunasadam ning seda ümbritsev tööstuspiirkond on parima potentsiaaliga Läänemere piirkonnas, et viia ellu energiamahukaid tööstusinvesteeringuid. Tallinna Sadam koos kohaliku omavalitsusega on olnud headeks partneriteks Paldiski energiakommuuni visiooni teostamisel.“

Aarto Eipre, Alexela Logistics juhatuse liige

Uudised ja artiklid

Kontaktid

Natalja Baidina
Ärisuunajuht (Vedellast)
+372 516 6397
Piret Üts
Kinnisvara valdkonna juht
+372 520 1866
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002
Rene Pärt
Juhatuse liige / Äriarenduse juht
+372 58871180