Paldiski Lõunasadam on suure potentsiaaliga regionaalne sadam, mille põhitegevus on suunatud Eesti eksport- ja importkaupade ning transiitkaupade käitlemisele. Sadama peamine fookus on Ro-Ro kaupadel.

Paldiski Lõunasadam on Tallinna Sadama suuruselt teine kaubasadam. Sadamas käideldakse peamiselt ro-ro kaupu (veeremit), vanametalli, puitu, turvast, puidupelleteid ja naftatooteid ning keemia- ja toiduainetööstuse toodangut.

Sadamast on tänaseks kujunenud oluline Läänemere Ro-Ro laevaliinide peatuspaik, millel on otseühendus paljude Lääne-Euroopa sadamatega. Sadama soodne geograafiline asukoht loob sadamale kindlasti ka tulevikus täiendavaid võimalusi liinilaevanduse arendamiseks.


Paldiski Lõunasadama juurde kuulub ka Paldiski Lõunasadama Tööstuspark.

Sadam numbrites

 • Territoorium: 118,7 ha
 • Akvatoorium: 147,0 ha
 • Kaide arv: 10
 • Kaide kogupikkus: 1850 m
 • Suurim sügavus kai ääres: 15,5 m
 • Suurim laeva pikkus: 250 m
 • Suurim laeva laius: 45 m
 • Koordinaadid: φ=59°20’N; λ=024°05’E

Terminalid & kaubad

 • Reisiterminal
 • 2 vedellasti terminali
 • 2 autoterminali
 • Ro-ro terminal
 • Segalasti terminal
 • Puistlasti terminal
 • Puiduterminal
 • 2 vanametalli terminali
 • Puidugraanulite terminal
 • Turbaterminal

Ladustamisvõimalused:

 • Laopinnad: ca 15 000 m²
 • Laoplatsid: ca 540 000 m²
 • Mahutipark vedellasti ladustamiseks: ca 397 900 m³

Vaata lisaks:


Paldiski Lõunasadama sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan