2017. a ja eelnevate aastate kvartalite kohta avalikustatud ASi Tallinna Sadam auditeerimata vahearuanded ei ole koostatud vastavalt IAS 34 „Vahearuandlus“ standardile ega kajasta alates 2017. aastast ettevõtte poolt vararakendatud uusi ja täiendatud IFRS standardeid (sh IFRS 15 „Kliendilepingutest saadav müügitulu“ ja IFRS 9 „Finantsinstrumendid“).  Seega kvartaalne vahearuanne seisuga 31. märts 2018 on esimene vahearuanne, mis vastab IAS 34 standardile.