Sadama Teeninduskompass

Hea kolleeg, partner ja sõber

Sinu käes on Tallinna Sadama „Teeninduskompass“ ehk sadama kogukonna teeninduse hea tava. See on meie ühine kokkulepe ja lubadus nii üksteisele kui ka meie külastajatele, et sadamas oled sa alati oodatud, siin me hoolime üksteisest!

Meil ei ole ühtki tööd ega ülesannet, mis on tähtsusetu, väike või väheväärtuslik. Anname endast parima, et inimesed meie ümber tunneksid end igas situatsioonis hästi ja õnnelikuna. Olgu selleks kolleegile või külastajale kingitud naeratus, eksinud reisija juhatamine või pagasiga abistamine, meeldivalt puhas tualettruum. Me märkame üksteist, meie külastajaid ja keskkonda enda ümber. Nii saame anda oma panuse, et maailm sammhaaval meie kõigi jaoks paremaks muutuks.

Tallinna linna väravana oleme esimese ja viimase mulje loojad nii riiki külastavatele turistidele kui ka merereisile suunduvatele kaasmaalastele. See on suur vastutus, millesse suhtume tõsiselt. Seetõttu oleme hea teeninduse tava alustaladest loonud „Teeninduskompassi“, mille järgimine aitab meil külastajale pakkuda parimat külastuselamust.

Mõnus õhustik, vastastikune lugupidamine ja tähelepanelikkus kolleegide ning külastajate suhtes algab meist endist – naeratusest ja heast sõnast.

Valdo Kalm

Valdo Kalm

Juhatuse esimees
AS Tallinna Sadam

Tallinna Sadama kultuur

Tallinna Sadama visiooniks on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

Oleme Eesti suurimaks mereväravaks üle kümnele miljonile külastajale aastas. Koos oma partneritega oleme võtnud eesmärgiks, et külastajad tunneksid end meie juures oodatuna ning meie sadamates kujuneks välja külalislahke kultuur ja kohavaim.

Meie väärtused

Avatus

Avatus

  • Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.
  • Soosime tarku mõtteid ja uuendusi ning võimalusel viime need ellu.
  • Oleme ausad ja avatud ning jagame oma kavatsuste ja tegude kohta informatsiooni nii ettevõttesiseselt kui -väliselt.
Nutikus

Nutikus

  • Teeme tarku ja arukaid otsuseid ning teeme õigeid asju, õigel ajal ja moel.
  • Otsime, kasutame ja pakume ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks leidlikke ja uuendusmeelseid lahendusi.
Usaldusväärsus

Usaldusväärsus

  • Peame lubadustest kinni ja viime antud lubadused kavandatud kujul ellu.
  • Oleme oma valdkonna pädevad ja mõjukad eksperdid.
  • Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt nii endasse kui ka teistesse.
  • Oleme ausad ja lähtume oma väärtustest.

Meie "10 suunist" ehk põhimõtted, millest hoiame kinni suhtluses külastajaga

Loome külastajale meeldiva keskkonna ja selge klienditeekonna sadama territooriumil.

Märkame külastajat ja oleme tema jaoks alati olemas.

Suhtume külastajasse lugupidavalt, sõbralikult ja abivalmilt, ületades külastaja ootuseid.

Anname endast parima, et külastaja saaks kõikidele küsimustele ammendava vastuse ja vajadustele mõistliku lahenduse.

Hoolitseme piisava info olemasolu eest, teeme kolleegide ja partneritega tihedat koostööd.

Teeme ettepanekuid töökorralduse ja teeninduse parandamiseks.

Kanname tööandja brändingut ja näeme hoolitsetud välja.

Hoiame oma töökoha ja selle ümbruse korras ja puhtana.

Tegutseme igas olukorras vastutustundlikult ning enda ja sadama suhtes lugupidavalt.

Tegeleme pideva enesearenguga.

Peame alati silmas, et oleme Heade Sõnumite Sadam!