Muuga sadam on Eesti suurim ja sügavaim kaubasadam, mis oma sügavuse ja kaasaegsete terminalidega on üks moodsamaid sadamaid Euroopas.

Tänu oma soodsale asukohale ning heale raudtee- ja maanteeühendusele sisemaaga etendab ta olulist osa Eesti transiitkaubanduses. Muuga sadama kaubakäive moodustab poole ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 40% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.

Muuga sadama akvatooriumi sügavus ulatub 18 meetrini, mis võimaldab teenindada kõiki Taani väinu läbivaid laevu.

Muuga sadamas on võimalik lastida-lossida ja ladustada toornaftat ja naftasaadusi, sega- ja puistlasti ning külmutust nõudvaid kaupu, teenindada konteiner- ja ro-ro tüüpi laevu. Muuga sadamas asub muuhulgas ka maailma üks suurimaid viljaterminale.

Lähiaastate mahukaimad arendusprojektid Muuga sadamas on seotud transiitkaupade teenindamise, kaubavoogude mitmekesistamise ja kaupade vääristamisega: tööstuspargi ja sadama idaosa arendamine, uute kaide ja terminalide rajamine.


Muuga sadama alla kuulub ka Muuga Tööstuspark.

Sadam numbrites

 • Territoorium 566,8 ha
 • Akvatoorium 682,0 ha
 • Kaide arv 29
 • Kaide kogupikkus 6379 m
 • Suurim sügavus kai ääres 18 m
 • Suurim laeva pikkus 300+ m
 • Suurim laeva laius 50+ m
 • Koordinaadid: φ=59°30’N; λ=024°58’E

Terminalid & kaubad

 • 6 vedellasti terminali
 • Segalasti terminalid (sh. külmkompleks)
 • Konteinerterminal
 • Ro-ro terminal
 • Puistlasti terminalid
 • Viljaterminal
 • Väetise terminal

Ladustamisvõimalused

 • Laopinnad: 230 000 m²
 • Laoplatsid: 695 000 m²
 • Külmlaod: 13 500 m²
 • Mahutipark vedellasti ladustamiseks: 1 550 150 m³
 • Teravilja elevaator: 300 000 t
 • Väetise terminal: 192 000 t

Vaata lisaks:


Muuga sadama sadamaala skeem ning navigatsioonimärkide ja tähiste asendiplaan