Finantskalender 2020

Nädal 2 2019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
28.02.2020 2019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
03.04.2020 2019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 2020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud
15.05.2020 2020 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
22.-29.06.2020 Aktsionäride üldkoosolek (elektrooniline hääletamine)
Nädal 28 2020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.2020 2020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
08.09.2020 Investorpäev D-terminalis
16.09.2020 Investorpäev D-terminalis II
Nädal 41 2020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud
26.-30.10.2020 Auerbach Garyson 2020 Emerging & Frontier Markets Virtual Investor Conference
13.11.2020 2020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne