Finantskalender 2023

Finantsaruanded ja tegevusmahud avaldatakse kell 8.00 hommikul Eesti aja järgi.

Nädal 1 2022 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
28.02.2023 2022 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
04.04.2023 2022 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 14 2023 I kv tegevusmahud
25.04.2023 Aktsionäride korraline üldkoosolek
10.05.2023 2023 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 27 2023 II kv tegevusmahud
10.08.2023 2023 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2023 III kv tegevusmahud
10.11.2023 2023 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Investorkalender