Finantskalender 2021

Finantsaruanded ja tegevusmahud avaldatakse kell 8.00 hommikul Eesti aja järgi.

Nädal 1 2020 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
26.02.2021 2020 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
05.04.2021 2020 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 14 2021 I kv tegevusmahud
10.05.2021 2021 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
18.05.2021 Üldkoosoleku veebiseminar
18.05-24.05.2021 Üldkoosoleku otsuste hääletamisperiood
Nädal 27 2021 II kv tegevusmahud
10.08.2021 2021 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 40 2021 III kv tegevusmahud
10.11.2021 2021 auditeerimata 9-kuu vahearuanne