Finantskalender 2023-2024

Finantsaruanded ja tegevusmahud avaldatakse kell 8.00 hommikul Eesti aja järgi.

10.11.2023 2023 auditeerimata 9-kuu vahearuanne
Nädal 2 2023 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
28.02.2024 2023 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
04.04.2024 2023 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 2024 I kv tegevusmahud
25.04.2024 Aktsionäride korraline üldkoosolek
10.05.2024 2024 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Nädal 28 2024 II kv tegevusmahud
12.08.2023 2024 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2024 III kv tegevusmahud
11.11.2024 2024 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Investorkalender