Finantskalender 2022

Finantsaruanded ja tegevusmahud avaldatakse kell 8.00 hommikul Eesti aja järgi.

Nädal 1 2021 IV kv ja 12-kuu tegevusmahud
28.02.2022 2021 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
04.04.2022 2021 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 14 2022 I kv tegevusmahud
5.-25.04.2022 Aktsionäride otsuste hääletamine
10.05.2022 2022 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
12.05.2022 Dividendimakse
Nädal 27 2022 II kv tegevusmahud
10.08.2022 2022 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2022 III kv tegevusmahud
10.11.2022 2022 auditeerimata 9-kuu vahearuanne

Investorkalender