Finantskalender 2020

Nädal 2 2019 IV kv ja 12-kuu reisijate- ja kaubaveo mahud
28.02.2020 2019 auditeerimata 12-kuu vahearuanne
03.04.2020 2019 auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Nädal 15 2020 I kv reisijate- ja kaubaveo mahud
15.05.2020 2020 auditeerimata 3-kuu vahearuanne
Otsustamisel Aktsionäride üldkoosolek
Nädal 28 2020 II kv reisijate- ja kaubaveo mahud
14.08.2020 2020 auditeerimata 6-kuu vahearuanne
Nädal 41 2020 III kv reisijate- ja kaubaveo mahud
13.11.2020 2020 auditeerimata 9-kuu vahearuanne