AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. Ettevõtte strateegiliseks eesmärgiks on Eesti kui mereriigi konkurentsivõime arendamine.

Võttes arvesse mõlemat, nii reisijate arvu kui kaubavooge, on Tallinna Sadam ühtlasi ka üks suurimaid sadamate komplekse Läänemere ääres.


Riigiettevõte
Tallinna Sadam moodustati 1992. aasta aprillis.

AS Tallinna Sadam on alates 13.06.2018 börsiettevõte, mille aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. Ettevõtte aktsionärid on:

 • 67% Eesti Vabariik
 • 33% investeerimisfondid, pensionifondid, jaeinvestorid

Tallinna Sadama tegevused jagunevad järgmiste valdkondade vahel:

Reisijad

 • 10,6 mln reisijat aastas
 • 5700 reisilaevakülastust aastas
 • 2 reisisadamat: Vanasadam ja Saaremaa sadam
 • Regulaarsed reisilaevaliinid, kruiisid, lõbusõidujahid
 • Reisilaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine, reisijate ja sõidukite teenindamine

Kaup

 • 20 mln tonni kaupa aastas
 • 1600 kaubalaeva külastust aastas
 • 2 kaubasadamat: Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam
 • Kaubalaevade vastuvõtmine, sadamate infrastruktuuri pakkumine ja arendamine

Laevandus

TS Laevad:

 • 5 parvlaeva – Leiger, Tiiu, Tõll, Piret ja Regula
 • Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinide teenindamine
 • 2,3 miljonit reisijat ja 1 miljon sõidukit aastas

TS Shipping:

 • 1 jäämurdja – Botnica
 • Jäämurdetööd Põhja-Eesti sadamates
 • Off-shore tööd

Kinnisvara

 • 76 ha Muuga Tööstuspark
 • 34 ha Paldiski Lõunasadama Tööstuspark
 • 10 ha Saaremaa Logistikapark
 • 16 ha Tallinna Vanasadama kinnisvaraarendus
 • Vabad maad ja üüripinnad sadamates

Tallinna Sadam ei tähenda sugugi Tallinna lahe äärde jäävaid sadamaid. Meie sadamad asuvad erinevates kohtades Eesti rannikul.

sadamad

Meie sadamad:


AS Tallinna Sadama gruppi kuuluvad veel järgmised ettevõtted:

TS Laevad OÜ-l on pikaajaline leping Eesti riigiga parvlaevaliikluse korraldamiseks mandri ja suursaarte (Saaremaa, Hiiumaa) vahel.


TS Laevad opereerib viie parvlaevaga Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liine.

TS Shipping OÜ osutab multifunktsionaalse laevaga BOTNICA jäämurdeteenust Eesti Vabariigile ning teeb veealuseid või -pealseid töid avamerel nafta ja gaasitööstusele.

Botnica võimekus:

 • Riigi jäämurde võimekuse tagamine
 • Nafta-puurtornide teenindamine
 • Päästetööd
 • Süvamere tuukritööd
 • Veealused ehitustööd
 • Pukseerimine

Green Marine AS tegevus on suunatud keskkonnaalaste laeva- ja sadamateenuste väljaarendamisele, merereostuste ennetamise-, lokaliseerimise- ja likvideerimise praktiliste küsimuste lahendamisele ja nende tegevuste vastavusse viimisele rahvusvaheliste standarditega.

 

Samuti teostab GM laevadele jäätmekäitluse teenuse osutamise- ja korraldamise koordineerimist AS Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates.

Vaata lisaks