AS Tallinna Sadam osutab oma sadamates ja tööstusparkides energeetikateenust.

Pakume võrguteenuseid ja elektrienergiat (nt kaldaelektrit reisilaevadele), müüme soojusenergiat ning osutame veevarustuse ja reo- ja sademevee ärajuhtimise teenust sadamates.