Tallinna Sadama erinevates sadamates käideldakse igat tüüpi veoseid – puist- ja vedellasti, konteinereid, üldkaupasid ning veeremit (Ro-Ro). Meie sadamaid läbib igal aastal ca 20 miljonit tonni kaupu.

Maaomanikuna Tallinna Sadam ise kaupu ei käitle, vaid pakub klientidele infrastruktuuri – maa ja kaid – võtab vastu kaubalaevu ning tagab ohutu navigatsiooni akvatooriumis.

Operaatorfirmade poolt on superstruktuur – kaubakäitlusvahendid ja laopinnad.

Meie sadamates teenindatakse kaupu ja laevu ööpäevaringselt 7 päeva nädalas.

Neli sadamat:

Neist kaks kaubasadamat – Muuga sadam ja Paldiski Lõunasadam

Kaubamaht:

20 mln tonni kaupa aastas

Laevakülastused:

1600 kaubalaeva külastust aastas

Lisaks kahele peamisele kaubasadamale – Muuga sadamale ja Paldiski Lõunasadamale käideldakse kaupu teatud määral ka meie reisisadamates – Vanasadamas ja Saaremaa sadamas.

Muuga sadam

Konteinerid, vedellast, puistlast (väetis, teravili, killustik, puidupellet jms), üldkaubad, Ro-Ro.

Eesti suurima kaubasadamana etendab Muuga Sadam olulist rolli Eesti transiitkaubanduses. Muuga sadama kaubakäive moodustab poole ASi Tallinna Sadam kogukaubakäibest ja umbes 40% kogu Eestit läbivate transiitkaupade mahust.

Paldiski Lõunasadam

Ro-Ro, üldkaubad, puistlast, vedellast.
Tallinna Sadama suuruselt teise kaubasadama strateegiline fookus asetub veeremkaupade teenindamisele ja Eesti eksport-importkaupade käitlemisele, aga ka erinevate Eestit transiidina läbivate kaupade töötlemisele.

Vanasadam

Ro-Ro ja reisijad (liinilaevad, lõbusõidujahid, kruiisid).
Vanasadam on eelkõige reisisadam. Traditsioonilise kaubasadama funktsioonid on reisijate arvu kasvades linnasüdamest välja liikunud. Täna käideldakse Vanasadamas põhiliselt veeremkaupu, mida teenindavad reisiliini- ja Ro-Ro laevad.

Saaremaa sadam

Reisijad (kruiisid, lõbusõidujahid), üld- ja puistlast.
Sadam on avatud nii reisilaevade teenindamiseks kui ka Saaremaa kohaliku turuga seotud kaupade (ümarpuit, hakkepuit, killustik jms.) laadimiseks.