Käimasolevad hanked

Hanke nimetus Pakkumuse tähtaeg Pakkumuste esitamise e-post RHR viitenumber RHR hanke link Hankedokumendi failid 
Muuga sadama kaide 31, 32, 33 tuletõrje merevee hüdrantide ühendamine tuletõrje merevee pumplaga 14.04.2021 10:00 m.raidmaa@ts.ee Lisa_1_1_kaevude_skeemid

Lisa_1_1_likvideeritavad_sprinklerid

Lisa_1_1_skeemid

Lisa_1_1_torustiku_asendiskeem

Lisa_1_2_toode_loetelu

Lisa_1_Tehnilised_tingimused

Lisa_2_Tellija_uldtingimused

Lisa_3_Ehituse_toovotuleping

Pakkumuse_esitamise_ettepanek

Tallinna Vanasadama D-terminaliga piirneva välisruumi projekteerimis- ja ehitustööd ning haljastuse hooldustööde tegemine garantiiperioodil 23.04.2021 12:00 234136 riigihanked.riik.ee
Paldiski Lõunasadama kai nr 6 remonttööd 13.04.2021 13:00 234606 riigihanked.riik.ee
Muuga sadama Veose tn 3 veepumbamaja nr 2, automaatika ja kaugjälgimise süsteemi väljaehitamine (automaatika, visualiseerimine, juhtimine) ning ühendamine SCADA tehnoserveriga 12.04.2021 14:00 r.daniel@ts.ee Hankedokumendid
Kruiisiterminali sisustushange 13.04.2021 15:00 235107 riigihanked.riik.ee
Paldiski lõunasadama kai nr 4 kaldarambi hüdrosilindrite vahetus 20.04.2021 14:00 m.jarvis@ts.ee Hankedokumendid
MS Axapta tarkvarakindlustus 1 aastaks 2021 23.04.2021 10:00 h.hussar@ts.ee Hankedokumendid
Muuga sadama raudteede remont 27.04.2021 10:00 s.savolainen@ts.ee m.halilova@ts.ee Hankedokumendid