Pakrineeme sadam on rajatud veeldatud maagaasi ujuvterminalide (FSRU) ja LNG tankerite (LNGC) vastuvõtmiseks. Sadam on osa riigile kuuluvast strateegilisest taristust, mille eesmärk on tagada Eestile iseseisev maagaasi importimise võimekus.

Merre ehitatud sadamakai tehnilised näitajad võimaldavad Pakrineemel silduda enamikul maailma ligi poolesajast LNG ujuvterminalist. Sadam on laevadele väga hea ligipääsuga ning sisuliselt jäävaba.

Sadamakai valmis 2023. aasta kevadel ning ametlikult alustas sadam tegevust 1. jaanuaril 2024. Pakrineeme sadam asub Põhja-Eestis Pakrineeme poolsaare rannikul Lahepere lahes.


Tallinna Sadam osutab Pakrineeme sadamas sadamateenuseid ja ei ole sadama omanik. Tallinna Sadam tagab valmisoleku laevade vastuvõtmiseks LNG kail ning vastutab Pakrineeme sadama infrastruktuuri halduse ja hoolduse, laevaliikluse juhtimise ning vajadusel reostustõrje tööjõu eest. Pakrineeme sadama infrastruktuur ja vastutus selle nõuetele vastavuse eest kuulub sadama omanikule Eesti Varude Keskusele, Tallinna Sadam vastutab ainult sadama opereerimise eest.

Omanik & operaatorid

 

  • Pakrineeme sadamas osutab sadamateenuseid AS Tallinna Sadam.

 

  • Gaasivõrguga ühendamist korraldab gaasivõrgu süsteemioperaator AS Elering.

Sadam numbrites

Sadama asukoht 59°23’06.83”N
24°04’24.12”E
Sadama territoorium 10,44 ha
Sadama akvatoorium 213.00 ha
Kaide arv 1
Kaide kogupikkus 382 m
Maksimaalne sügavus 16.50 m (EH2000)
Laevade suurimad mõõtmed Pikkus: 295 m
Laius: 50 m
Süvis: 13 m

Vaata lisaks: