Sissepääsulubade taotlemine sadamaaladele

Isikuluba

Kui vajate pikemaks ajaks sissepääsu, siis esitage Isikuloa ja sõiduki pääsuõiguse taotlus.

Vajadusel palume pöörduda security@ts.ee. Kui soovite taotlust või taotluse alusel esitatud arvet muuta, siis palume esitada kirjalik teade security@ts.ee ja uus veebitaotlus õigete andmetega.

Lühiajaline pääsuõigus

Kui vajate sissepääsu lühiajaliselt, siis palume pöörduda vähemalt 24 tundi enne sadamaalale sisenemist:

 

Lühiajalisi pääsuõigusi saab sisestada sadama koostööparnter vastava õiguse olemasolul.

Vanasadama parkimisluba

Parkimist Vanasadama parkimisaladel võimaldatakse ainult koostööpartneritele ette nähtud parkimistsoonides.

Tutvu: