Sissepääsulubade taotlemine sadamaaladele

Isikuluba

Alalise sadamaloa saamiseks palume esitada isikuloa ja sõiduki pääsuõiguse taotlus e-postile security@ts.ee. Taotluse andmed palume esitada järgneva tabeliga.

Lisage arve saaja e-posti aadress.

Uue loa taotlemisel lisada isiku foto (jpg formaadis).

Kui loa taotleja ei ole ise Tallinna Sadama lepingupartner, siis tuleb taotlusele lisada lepingupartneri kooskõlastus.

 

Lubade maksumus on toodud sadamaaladele sissepääsu korra lisas 1.

Tähelepanu! Alates 01.01.2021 ei väljasta AS Tallinna Sadam enam pääsulubasid Paljassaare sadamasse.

Palume saata Paljassaare sadama lubade taotlused edaspidi security@hundipea.ee

 


 

Lühiajaline pääsuõigus

Kui vajate sissepääsu lühiajaliselt, siis palume pöörduda vähemalt 24 tundi enne sadamaalale sisenemist:

 

Lühiajalisi pääsuõigusi saab sisestada sadama koostööparnter vastava õiguse olemasolul.


 

Vanasadama parkimisluba

Parkimist Vanasadama parkimisaladel võimaldatakse ainult koostööpartneritele ette nähtud parkimistsoonides.

Esita Vanasadama parkimisloa taotlus e-postile security@ts.ee.

  • Parkimisloa ühe kuu hind on 12,78 € +km

Tutvu