Meie visioon

Tallinna Sadama visioon on saada Läänemere uuendusmeelseimaks sadamaks, luues klientide jaoks parima keskkonna ja arenguvõimalused.

 

Meie lugu

Tallinna Sadam on Läänemere uuendusmeelseim merevärav. Oleme kaasaegne ja kasvule orienteeritud arendus- ja teenindusettevõte. Loome oma klientidele  ja töötajatele parima keskkonna ja võimalused arenguks, ühendades ühtseks logistiliseks tervikuks kaupade ja reisijate teenindamise, laevanduse ning mereäärse kinnisvaraarenduse. Kuulame kogukondi ja kaitseme keskkonda. Oleme avatud, nutikad ja usaldusväärsed.

Oleme Eesti  kui mereriigi kuvandi kandja ja majanduse üks mootoritest.

Meie väärtused

Tallinna Sadama väärtused on:

 

 • avatus
 • nutikus
 • usaldusväärsus

Avatus

 • Oleme avatud uutele ideedele ja koostööle.
 • Soosime tarku mõtteid ja uuendusi ning leiame võimaluse need ellu viia.
 • Oleme ausad ja avatud ning jagame oma kavatsuste ja tegude kohta informatsiooni nii ettevõtte sees kui ka väljaspool.

Nutikus

 • Teeme tarku ja arukaid otsuseid ning teeme õigeid asju õigel ajal ja moel.
 • Otsime, kasutame ja pakume ettevõtte konkurentsivõime tõstmiseks leidlikke ja uuendusmeelseid lahendusi.

Usaldusväärsus

 • Peame lubadustest kinni ja viime antud lubadused kvaliteetselt ellu.
 • Oleme oma valdkonna asjatundlikud, pädevad ja mõjukad eksperdid.
 • Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt nii endasse kui ka teistesse.
 • Oleme ausad ja lähtume oma väärtustest.

Väärtustele tuginev juhtimiskultuur

Tallinna Sadama juhtimispõhimõtted

 

Koostööle innustamine

 • Juht informeerib töötajaid, kaasab neid otsustusprotsessi ja innustab koostööle meeskonnas ning organisatsioonis.

Eestvedamine ja elluviimine

 • Juht on eestvedaja oma valdkonna ja organisatsiooni eesmärkide seadmisel ja täitmisel ning on oma arenemisvõime, uuendusmeelsuse ja vastutuse võtmisega eeskujuks.

Tugevuste võimendamine

 • Juht toetab töötajaid eesmärkide täitmisel, näitab võimalusi areneda läbi tööülesannete ja koolituste ning toetab asjatundlikult.

Tagasiside ja tunnustamine

 • Juht loob ja hoiab positiivset õhkkonda. Ta annab ausat tagasisidet ja tunnustab tunnustamisväärset, luues nii usaldusliku ja toetava keskkonna.

Strateegia

Tallinna Sadam näeb uusi tuluteenimise võimalusi kõikides oma ärivaldkondades: nii kauba-, reisijate- kui ka kinnisvara- ja laevandusäris.
Oleme seadnud järgmise viie aasta eesmärgiks Eestit läbivate kaubakoridoride konkurentsivõime teadliku suurendamise koos kõikide logistikaketi osalistega. Fookuses on logistikaahela digitaliseerimine. Võimalusi näeme nii konteinervedude ja vedelgaaside turu kasvus kui ka põhja-lõunasuunalises kaubavahetuses ( sh. Rail Baltica) muuhulgas läbi uute ro-ro liinide avamise. Samuti loob võimalusi fossiilsete kütuste asendamine taastuv- ja biokütuste ning alternatiivsete energiaallikatega.

Reisijate valdkonnas näeme kasvuvõimalusi kõikidel laevaliinidel ja kruiisilaevade teenindamisel, mida toetab uute liini- ja kruiisilaevade lisandumine ning Aasiast pärit reisijate huvi kasv reiside vastu Läänemere piirkonnas. Ettevõtte lähiaastate suuremad investeeringud on valdavalt planeeritud reisijate valdkonna kasvu toetamiseks ning reisijate teenindamise infrastruktuuri parendamiseks teeninduskiiruse ja kvaliteedi paranemisega.

Kinnisvaraarenduses oleme alustanud Vanasadama arenguplaani ehk koostöös maailmakuulsate Zaha Hadidi arhitektidega valminud Masterplaani 2030 elluviimisega, mis pakub pikemas perspektiivis unikaalset võimalust tulusaks kinnisvaraarenduseks. Lisaks on eesmärk võtta laiemalt kasutusele olemasolevad tööstusparkide alad Muugal ja Paldiski Lõunasadamas ning Saaremaa sadamas.

Laevanduse valdkonnas on mandri ja suursaarte vahelise parvlaevaliikluse korraldamisel eesmärgiks äriplaani elluviimine ja teenuse hea kvaliteedi pakkumine. Samuti talvise jäämurdelepingu täitmine ja multifunktsionaalsele jäämurdjale Botnica suvetöö tagamine.