Tallinna Sadamas käideldakse konteinereid kahes sadamas – Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas. Muuga sadama vabatsoonis tegutseb Baltimaade kaasaegseim konteinerterminal võimsusega kuni 600 000 TEU-d aastas.

2 sadamas
Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas
0 ha
Terminali ala
600 000 TEU
mahutavus
0
kinniseid laopindu
0 ühikut
külmutuskonteinerite depoo suurus
55-60 konteinerit
tunnis: laadimistööde intensiivsus
5 kaid
kogupikkusega 1 km (374 m, 298 m, 219 m, 200 m / sügavus 12,4-14,5 m)
4 rongi
ööpäevas: raudtee laadimisjaam
0 min
veokite laadimine väravast väravani

Muuga sadam

Konteinerterminal asub vabatsoonis, kus konteinerite käitlemist hõlbustavad nii terminalis kui ka selle ümbruses asuvad kinnised laopinnad kogupindalaga ca 230 000 m².


Samuti on vabatsoonis tööstuspark, mis võimaldab arendada jaotuskeskusi kuni 60 hektarile maale. Sadam on hästi integreeritud raudtee- ja maanteevõrgustikuga, mis tagab konteinerite sujuva ja tõrgeteta transpordi.

Muuga sadam on aastaringselt jäämurdja abita navigeeritav.

Paldiski Lõunasadam

Paldiski Lõunasadamas laaditakse ja lossitakse konteinereid mobiilse kraanaga, millel tõstejõudu kuni 100 t. Selle  abil on võimalik teostada senisest operatiivsemalt ja paindlikumalt Con-Ro tüüpi laevade teenindamine.


Paldiski Lõunasadama kaudu liigub ka märkimisväärne hulk konteinereid, mida veetakse Ro-Ro laevadega laadituna rulltreileritele ja kassettidele.

Laadimisvarustus

  • 5 STS kraanat
  • 6 RTG kraanat
  • Shuttle Carrier ja Reach-Stacker masinad
  • Sadama veokid ja multitreilerid

Teenused

Sadama operaatorid ja nende koostööpartnerid pakuvad kaubasaatjale kõige erinevamaid sadamateenuseid – laevade lastimine-lossimine, laevade agenteerimine, laevade prahtimine, tollimaakleriteenused, ekspedeerimisteenused, kaupade komplekteerimine, pakendamine jne.

Regulaarsed konteinerrongi ühendused Venemaale, Kesk-Aastiasse ja Ukrainasse. operail.com

Regulaarsed kaubaveoliinid meie sadamatest Euroopasse

Regulaarsed kaubaveoliinid

Kontakt


Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002