Üldkaupasid e. segalasti käideldakse kahes erinevas Tallinna Sadama sadamas – Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas.

Võimalik on läbi vedada ja ladustada nii kõiksugu kottidesse ja kastidesse pakitud tooteid kui ka tükikaupasid.

Üldkaupade käitlemiseks on meie sadamas pakkuda nii kinniseid kui avatud laopindasid kui ka spetsiaalset ladu külmutatud kaupade hoiustamiseks.


Kuna kõik meie sadamad on hästi integreeritud raudtee- ja maanteevõrgustikku, siis pakuvad meie sadamates tegutsevad operaatorid lisaks kauba läbiveo ja ladustamise teenusele ka nö lisaväärtuse loomise võimalust kaupade ümberlaadimisel erinevate transpordivahendite vahel (konteiner, auto või raudtee). Samuti tagab Muuga sadamas asuv vabatsoon lihtsustatud tolliprotseduurid kaupade läbiveol, hoiustamisel ja ka ümberpakendamisel või -töötlemisel.

2 sadamas
Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas
0
kinniseid laopindu
0
lahtist laopinda
6900 m² / 13 000 t
külmlaod

Sadamates on

moodne infrastruktuur, kinnised laod, külmlaod, avatud laadimisalad, aga ka uusim tehnoloogia ja tehnika.

Head ühendused

Meie sadamad on kergesti ligipääsetavad ning hästi ühendatud raudtee ja maantee võrgustikuga.

Vabatsoon Muuga sadamas

võimaldab paindlikke tolliprotseduure transiitkaupadele ja jaotuskeskustele.

Arenguvõimalused

Võimalus rajada oma terminal/logistikakeskus vabadele aladele täiesti uue kaubavoo läbiveoks või kasutada olemasolevate terminalide kaudu veetavat kaupa toorainena rajatavas tootmisüksuses.

Kontakt


Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002