Üldkaupasid e. segalasti käideldakse kahes erinevas Tallinna Sadama sadamas – Muuga sadamas ja Paldiski Lõunasadamas.

Võimalik on läbi vedada ja ladustada nii kõiksugu kottidesse ja kastidesse pakitud tooteid kui ka tükikaupasid.

Üldkaupade käitlemiseks on meie sadamas pakkuda nii kinniseid kui avatud laopindasid kui ka spetsiaalset ladu külmutatud kaupade hoiustamiseks.


Kuna kõik meie sadamad on hästi integreeritud raudtee- ja maanteevõrgustikku, siis pakuvad meie sadamates tegutsevad operaatorid lisaks kauba läbiveo ja ladustamise teenusele ka nö lisaväärtuse loomise võimalust kaupade ümberlaadimisel erinevate transpordivahendite vahel (konteiner, auto või raudtee). Samuti tagab Muuga sadamas asuv vabatsoon lihtsustatud tolliprotseduurid kaupade läbiveol, hoiustamisel ja ka ümberpakendamisel või -töötlemisel.

2 sadamas
Muuga sadamas, Paldiski Lõunasadamas
0
kinniseid laopindu
0
lahtist laopinda
6 900 m² / 13,000 t
külmlaod

Sadamates on

modern infrastructure, sheltered warehouses, open storage areas and reefer warehouses as well as modern equipment and machinery.

Head ühendused

Our harbours are easily accessible and have convenient rail and road links.

Vabatsoon Muuga sadamas

allows more flexible customs procedures for companies offering transit and distribution services.

Arenguvõimalused

Võimalus rajada oma terminal/logistikakeskus vabadele aladele täiesti uue kaubavoo läbiveoks või kasutada olemasolevate terminalide kaudu veetavat kaupa toorainena rajatavas tootmisüksuses.

Kontakt:


Margus Sitsi
Ärisuunajuht (Sega- ja puistlast, ro-ro, konteinerid)
+372 508 6160