Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

Finantsjuht-juhatuse liige

AS Tallinna Sadama juhtkonda on oodatud FINANTSJUHT- JUHATUSE LIIGE, kelle peamine fookus on Tallinna Sadama kontserni finantsjuhtimise kõrge kvaliteedi tagamisel.

 

Tallinna Sadama finantsjuhil on võimalus anda oma panus Eesti kui mereriigi konkurentsivõime edendamisel ning Tallinna Sadama kontserni nelja ärivaldkonna arendamisel uuendusmeelsel, tulusal ja kestlikul viisil.

Kandideeri siin >>>