Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

IT ärianalüütik

Tallinna Sadama IT rakenduste halduse meeskond otsib IT ÄRIANALÜÜTIKUT, kelle peamiseks ülesandeks on vahendada ja tõlkida ärivajadused IT lahenduste nõueteks ning olla IT poolseks partneriks äriüksustele.

Oma igapäevases töös analüüsid Sa äriprotsesside nutikamaks muutmise võimalusi sobivate infosüsteemide ja tarkvarade abil ning pakud välja lahendusi. Samuti tegeled Sa olemasolevate süsteemide analüüsi ja testimisülesannete väljapakkumisega ning hindad kogu IT keskkonda vastavalt meie standarditele. Aeg ajalt tuled meeskonnale appi ka väiksemate projektide juhtimisega.

Kandideeri siin >>>

 

Remondilukksepp, VK Muuga grupp

Tallinna Sadama energeetika osakond ootab oma VK Muuga grupi meeskonda täpset ja kohusetundlikku REMONDILUKKSEPPA, kelle peamiseks ülesandeks on Muuga sadama välisvõrkude kütte-, vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike, seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Samuti on Sinu ülesandeks abistada hoonete tehnosüsteemide hooldus- ja remonttööde tegemisel.

Kandideeri siin >>>

 

Remondilukksepp, VK Tallinna grupp

Tallinna Sadama energeetika osakond ootab oma VK Tallinna grupi meeskonda täpset ja kohusetundlikku REMONDILUKKSEPPA, kelle peamiseks ülesandeks on Vanasadama välisvõrkude kütte-, vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustike,  seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Samuti on Sinu ülesandeks hoonete kütte-, vee-, ventilatsiooni ja kanalisatsioonitorustike ning seadmete hooldus- ja remonditööd.

Kandideeri siin>>>

 

Kinnisvara projektijuht

Meie kommertsdivisjon ootab oma tiimi KINNISVARA PROJEKTIJUHTI, kelle töö peamine eesmärk on kujundada kesklinna mereäärsest piirkonnast Vanasadamas atraktiivne linnaruum ning aidata kaasa Muuga ja Paldiski Lõunasadama tööstusparkide arendamisel.

Kandideeri siin >>>