Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

Infotöötaja

Ootame oma reisijateäri meeskonda särasilmset ja külalislahket INFOTÖÖTAJAT, kelle töö peamine eesmärk on meie külastajatele info jagamine ning igakülgne abistamine.
Sinu igapäevased tööülesanded on külastajatele informatsiooni jagamine reisiterminali infopunktis ja telefoni teel, külastajate suunamine, abistamine ning probleemidele lahenduste leidmine. Samuti tegeled Sa ettevõtte kodulehel oleva reisijaid puudutava info õigsuse
kontrollimisega ja e-kirjadele vastamisega.

Kandideeri SIIN>>>