Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

Juhtimisarvestuse valdkonna juht

Ootame oma finantsdivisjoni meeskonda JUHTIMISARVESTUSE VALDKONNA JUHTI, kelle peamiseks ülesandeks on juhtimisotsuste toetamiseks vajaliku info ettevalmistamine, ettevõtte äritegevuse analüüsimine ning äriplaanide koostamises osalemine.

Igapäevaselt on Sinu ülesandeks finantsaruannete analüüs, toodete ja teenustega seotud tulude, kulude ja investeeringute efektiivsuse analüüsimine. Sinu töölaual on ka erinevate eelarvete, prognooside ja pikaajaliste tulevikuplaanide koostamine. Lisaks teed Sa investeeringute tasuvusarvestusi, finantsprojektsioone ja- võrdlusi. Samuti on Sinu ülesandeks tulude, kulude ja investeeringute koondeelarve koostamise korraldamine ja täitmise jälgimine.

Kandideeri siin>>>

 

Vahetustehnik

Meie Tallinna hoolduse grupp ootab oma Paldiski Lõunasadama meeskonda täpset ja kohusetundlikku VAHETUSTEHNIKUT, kelle peamiseks ülesandeks on Paldiski Lõunasadamas ööpäevaringseks laevade vastuvõtmiseks ja väljasaatmiseks kasutatavate tehniliste seadmete valmisoleku tagamine ja tehniline teenindamine.
Igapäevaselt kontrollid Sa elektri-, ventilatsiooni-, kütte ja tõstetranspordiseadmeid ja kõrvaldad vajadusel nende rikked. Lisaks paigaldad Sa laeva saabumisel õigeaegselt ja ohutult kaldarambid ning varustad laevu joogiveega.

 

Kandideeri siin>>>

 

Jurist

Meie õigusosakond ootab oma meeskonda JURISTI, kelle töö peamine eesmärk on Tallinna Sadama grupi tegevusega seotud õigusalaste küsimuste lahendamine.

Oma igapäevases töös nõustad Sa ettevõtte juhtkonda ja töötajaid juriidilistes küsimustes, spetsialiseerudes peamiselt tsiviil-, IT, ehitus- ja planeerimisõigusega seotud küsimustele. Sinu töölauale jõuavad ka meie Muuga sadamasse rajatava Rail Baltica jaama projekti teemad. Sa vastutad oma valdkonna juriidiliste dokumentide õigusliku analüüsi, koostamise, kontrollimise ja korrashoiu eest ning esindad ettevõtet õiguslikes küsimustes teiste isikute ja organisatsioonidega. Sind huvitavad eelnevate valdkondade arengud ning jälgid järjepidevalt õigusaktide muudatusi ja kohtupraktikaid.

Kandideeri siin >>>