Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusvaldkonna insener

Tallinna Sadama energeetikaosakond ootab oma meeskonda KÜTTE-, VENTILATSIOONI- JA JAHUTUSVALDKONNA INSENERI, kes vastutab Tallinna Sadama hoonete kütte, ventilatsiooni ja jahutuse tehnosüsteemide töös hoidmise ja energiatõhusamaks muutmise eest.

Kandideeri siin>>>