Värbamisel  ja edutamisel  lähtume töötaja väärtustest, kogemustest ja kompetentsidest  välistades diskrimineerimise soo, vanuse, rahvuse jms põhjal.

Hankejuht

Meie õigusosakond ootab oma meeskonda HANKEJUHTI kelle töö peamine eesmärk on riigihangete nõuetekohane korraldamine, sellega seotud dokumentide koostamise tagamine ning töötajate nõustamine.

Oma igapäevases töös korraldad Sa ettevõttes riigihangete ettevalmistamist ja läbiviimist ning nõustad juhtkonda ja töötajaid riigihangetega seotud juriidilistes küsimustes. Sa vastutad hankedokumentide koostamise eest, korraldad hankelepingute sõlmimise ja lepingumuudatuste kooskõlastamise. Samuti esindad Sa Tallinna Sadamat muudes õiguslikes küsimustes teiste isikute ja organisatsioonidega.

Kandideerimiseks palun sisesta oma CV ja motivatsioonikiri CV Online´i portaalis kuni 22.04.2021.