Töö Tallinna Sadamas

Väärtust loovad meie inimesed!

Eesti on mereriik ning selle kursi hoidmine on meie töötajate kätes:

  • võtame lahkelt ja soojalt vastu Eesti külalised;
  • hoiame käigus mugava ja kiire parvlaevaühenduse suursaartega;
  • teenindame asjatundlikult sadamatesse saabuvaid kaubalaevu;
  • kujundame Tallinna sadamapiirkonna kaasaegseks ja keskkonnasõbralikuks linnaruumiks ning arendame tööstusparke väljaspool pealinna.

Tallinna Sadama kontsern annab tööd ca 500 inimesele, nendest ligi 300 töötab Tallinna Sadamas ning 200 inimest tütarettevõtetes TS Laevad ja TS Shipping.

Hinnatud tööandja

Oleme transpordi ja logistika sektoris üks parimaid tööandjaid Eestis.

 

Tallinna Sadamat hinnatakse muu hulgas tänu heale mainele, paindlikule töökorraldusele ning motiveerivale palgatasemele.

 

Aastate jooksul oleme pälvinud tööandjate maineuuringu pingereas kõrgeid koht.

Atraktiivne tööandja

Oleme palgatöötajate sihtrühmas Eesti tööandjate maine edetabelis 8. kohal.

 

Tallinna Sadama positiivse muljena tuuakse välja seda, et ettevõttes on huvitavaid töökohti ning rohkelt vaheldusrikkust, ettevõte on stabiilne ja jätkusuutlik.

 

Kantar Emor viib tööandjate maine uuringut läbi igal kevadel.

Sisukas ja tähendusega töö

Tallinna Sadam on pika ajalooga ja pidevalt arenev ettevõte. Tagame inimeste ja kaupade liikumise ning arendame sadamaid ja transpordiühendusi, millega anname olulise panuse Eesti majandusse ja ühiskonna arengusse. Meie eesmärk on arendada Eesti kui mereriigi konkurentsivõimet.

See tähendab, et kõigil meie inimestel on kindel, huvitav ja tähendusega töö:

  • Sadamamajanduse ja -arendusega on seotud kokku ligi 300 töötajat, kellest pooled on erineva profiiliga oskustöötajad.
  • Laevaliikluse juhtimisega tegeleb ligi 50 inimest, kes on valdavalt merenduse ja laevajuhtimise hariduse ning kogemusega.
  • Lisaks töötab meil ehitus-, energeetika- ja keskkonnainsenere ning aastate jooksul on suurenenud IT ja ettevõtlustaustaga töötajate osakaal, kes aitavad luua nutikaid lahendusi sadama juhtimiseks ning arendada sadama alasid atraktiivseks äri- ja elukeskkonnaks.
  • Meie tütarettevõtetes TS Laevades ja TS Shippingus töötab ligi 200 laevanduse ja teeninduse valdkonna professionaali.

Kogenud ja pühendunud meeskond

Tallinna Sadama töötajad on kogenud ning oma tööle pühendunud. Kogu meie meeskond on valmis oma teadmisi uute töötajatega jagama ning sujuvat töösse sisse elamist igati toetama.

Keskmine tööstaaž kogu Tallinna Sadama kontsernis on väga kõrge:

  • Sadamategevustega seotud töötajate keskmine staaž on 16 aastat. 2016. aastal loodud TS Laevades keskmiselt 2,4 ning 2005. aastal asutatud TS Shippingus 4,6 aastat.
  • Kogu kontsernis on madal voolavus ning töötajate kõrge pühendumus oma tööle. Viimase, 2019. aasta uuringu kohaselt oli pühendumuse indeks 3,4 tasemel 4-pallisel skaalal.

Toetame õppimist ja arengut

Toetame oma töötajate õppimist ja pidevat erialast arengut. Meie juhtide üheks oluliseks põhimõtteks on meeskonna ja selle iga liikme arengu toetamine.

Suurt rõhku paneme koolitustele sellistes valdkondades nagu IT ja digitaliseerimine, seadmete ja tehnika käsitlemine, juhtimine ning keskkonna- ja tööohutus. Uute töötajate sujuvaks sisseelamiseks korraldame regulaarselt infopäevi, kus tutvustame ettevõtte väärtuseid, eesmärke, erinevaid tegevusvaldkondi ja juhtimist.

Tallinna Sadama visiooniks on olla Läänemere regiooni uuendusmeelseim sadam. Seega kogume kõikide töötajate mõtteid ja ideid ning ootame kaasalöömist, et arendada ettevõtte äritegevust, viia ellu innovaatilisi lahendusi ning nutikaid algatusi.

Hoolime inimeste tervisest

Tallinna Sadam hoolib oma töötajate tervisest. Tervise hoidmise teadlikkuse tõstmiseks korraldame igal aastal tervisenädala põnevate esinejate, uudsete teemade tutvustamise ning erinevate töötubadega.

Tervise hoidmiseks katame töötajate sportimiskulusid, võimaldame võtta nädala lisapuhkust talvekuudel ning toetame meeskonnasporti. Kaasa saab lüüa Tallinna Sadama võistkondade koosseisus nii Eesti ettevõtete bowlingu-turniiril kui ka Läänemere sadamate korvpalliturniiril.