Hea Ühingujuhtimise Tava aruanded on esitatud konsolideeritud majandusaasta aruande koosseisus tegevusaruande osana.