Hea Ühingujuhtimise Tava aruanded on esitatud konsolideeritud majandusaasta aruande koosseisus tegevusaruande osana.

2019 - Majandusaasta aruanne

*Võrreldes 03.04.2020 börsiteates avaldatud versiooniga on  lk 10 asendatud ettevõtte nimi Baltic Marine Logistics Group õige nimetusega Batic Maritime Logistics Group.