Üldkoosoleku materjalid

NB! Vastavalt hääletamise korrale saab hääletada ainult hääletusperioodi jooksul, mis algab 18.05.2021 kell 00:00 ja kestab kuni 24.05.2021 kell 23:59. Väljaspool seda perioodi digiallkirjastatud ja/või saadetud hääletussedeleid ei arvestata.

Üldkoosoleku teade, sh otsuste eelnõud

Hääletamise kord

Hääletussedel

Volikiri

Aastaaruanne 2020

Nõukogu aruanne 2020

Nimetamiskomitee aruanne 2020-2021