Juhatus:


Valdo Kalm
Juhatuse esimees
+372 631 8002
Marko Raid
Juhatuse liige / Finantsjuht
+372 631 8008
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002

Nõukogu:

 • Aare Tark (nõukogu esimees) – Advokaadibüroo TARK juhtivpartner.
 • Urmas Kaarlep – tegutsenud vandeaudiitorina, endine Price Waterhouse Coopers Ida-Euroopa regiooni partner
 • Ahti Kuningas – Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler
 • Raigo Uukkivi – Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler
 • Üllar Jaaksoo – erinevate digitaalse innovatsiooni ettevõtete juht
 • Maarika Liivamägi – Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht

 

– AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne konsolideeritud 2017. a majandusaasta aruande kohta
– Nõukogu aruanded 2018. ja edasiste aastate kohta on leitavad üldkoosoleku materjalides

Nõukogu töökord 14.05.2019

 

Auditikomitee:

Auditikomitee on ASi Tallinna Sadam nõukogu poolt moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ.

Komitee moodustamise eesmärgiks on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditikomitee koosneb kolmest ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmest, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.


ASi Tallinna Sadam auditikomitee liikmed on:

 • Urmas Kaarlep (esimees)
 • Raigo Uukkivi
 • Maarika Liivamägi

Nimetamiskomitee

Aktsionäride üldkoosoleku 14.05.2019 otsusega moodustati ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee, mille ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning üldkoosolekule ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks.

Nimetamiskomitee liikmeteks on:

 • Veiko Tali, Rahandusministeeriumi kantsler (esimees)
 • Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler
 • Kaido Padar, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees
 • Sven Kunsing, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige
 • Elena Kiseleva, EBRD transpordi osakonna projektijuht