Juhatus


Valdo Kalm
Juhatuse esimees
+372 631 8002
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002
Andrus Ait
Juhatuse liige / Finantsjuht
+372 631 8002
Rene Pärt
Juhatuse liige / Äriarenduse juht
+372 58871180

Nõukogu


Riho Unt (nõukogu esimees)

Riho Unt on nõukogu liige alates 2020. aasta juulist. Hetkel töötab ta fondijuhtimise ja finantsnõustamise valdkonnas. Eelnevalt on olnud SEB grupi vanemnõunik ja SEB Eesti juht, omab 20-aastast kogemust pangandussektoris ja pikaajalist kogemust rahvusvahelises juhtimises.

 

 

Marek Helm (nõukogu liige)

Marek Helm on nõukogu liige alates 2022. a juulist. Helm on ASi Standard juhatuse esimees. Ta omab pikaajalist kõrgetasemelist kogemust digitaalse tehnoloogia rakendamises ja eestvedamises ASi Nortal Kesk-Ida ja Aafrika regiooni ärijuhina, erinevatelt juhtivatelt positsioonidelt Maksu- ja Tolliameti juhina, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantslerina, Politsei-ja Piirivalve Ameti ühendamise juhina ja siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhina.

 

 

Veiko Sepp (nõukogu liige)

Veiko Sepp on nõukogu liige alates 2020. aasta juulist. Sepp on ASi Levira juhatuse liige, ta on eelnevalt olnud Ericsson Eesti AS juhatuse esimees ja töötanud juhtivatel ametikohtadel telekommunikatsiooni valdkonnas. Sepp omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust telekommunikatsiooni ja logistika digitaliseerimise valdkondades, sh Aasias.

 

 

Maarika Honkonen (nõukogu liige)

Maarika Honkonen on nõukogu liige alates 2018. aasta aprillist. Honkonen on partner Baltic Hospitality Forum’is ja ettevõttes New Seven OÜ, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri nõukogu liige ning Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja tippjuhtide mentor. On eelnevalt olnud Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Assotsiatsiooni tegevjuht, ERGO Insurance SE juhatuse liige ning Kindlustusseltside Liidu ja Ergo Funds ASi nõukogu liige.

 

 

Kaur Kajak (nõukogu liige)

Kaur Kajak on nõukogu liige alates aprillist 2022. Kajak on rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler ja AS Eesti Raudtee nõukogu liige. On eelnevalt olnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ja omab pikaajalist kogemust töötades erinevatel positsioonidel eeltoodud ametis ning Päästeametis.

 

 

Risto Mäeots (nõukogu liige)

Risto Mäeots on nõukogu liige alates 2022. aasta juulist. Mäeots on ASi Magnetic MRO juhatuse esimees ning Eesti Lennundusklastri asutaja ja nõukogu liige. Ta alustas Magnetic MROs mehhaanikuna ja omab 15-aastat kogemust lennunduses ja masinaehituses.

 

 

 

Ain Tatter (nõukogu liige)

Ain Tatter on kliimaministeeriumi teede- ja raudteede osakonna juhataja ning ASi Eesti Loots nõukogu liige. Ta omab 20-aastast kogemust riigi osalusega infrastruktuuriettevõtete strateegilises juhtimises, ta on olnud nõukogu liige ettevõtetes AS Saarte Liinid, AS Eesti Teed ja AS Eesti Raudtee.

 

 

 

Auditikomitee:

Auditikomitee on ASi Tallinna Sadam nõukogu poolt moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ.

Komitee moodustamise eesmärgiks on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditikomitee koosneb kolmest kuni viiest liikmest, kes valitakse nõukogu poolt kuni kolmeks aastaks.


ASi Tallinna Sadam auditikomitee liikmed on:

 • Marek Helm (esimees)
 • Riho Unt
 • Kaur Kajak
 • Maarika Honkonen

Tasustamiskomitee

Tasustamiskomitee on ASi Tallinna Sadam nõukogu poolt 2021. aastal moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ, mille peamisteks ülesanneteks on:

 • ettevõtte strateegiast lähtuvate juhatuse kompetentside vajaduse määramine;
 • juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete väljatöötamine, kaasajastamine ja täitmise jälgimine ning
 • nõukogule ettepanekute esitamine juhatuse liikmete valimiseks ja tasustamiseks.

Komitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes nimetatakse nõukogu liikmete seast tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Üks komitee liikmetest on nõukogu esimees.

 

ASi Tallinna Sadam tasustamiskomitee liikmed on:

 • Veiko Sepp (esimees)
 • Risto Mäeots
 • Ain Tatter
 • Riho Unt

Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted 25.04.2022

Nimetamiskomitee

Aktsionäride üldkoosoleku 14.05.2019 otsusega moodustati ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee, mille ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning üldkoosolekule ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks.

Nimetamiskomitee liikmeteks on:

 • Keit Kasemets, Kliimaministeeriumi kantsler (esimees)
 • Merike Saks, Rahandusministeeriumi kantsler
 • Annika Uudelepp, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees
 • Gert Vilms, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige
 • Tomas Kairys, EBRD Balti regiooni juht

Tallinna Sadama nimetamiskomitee töökord (ENG), kinnitatud 28.11.2023