Juhatus:


Valdo Kalm
Juhatuse esimees
+372 631 8002
Margus Vihman
Juhatuse liige / Kommertsjuht
+372 631 8002
Andrus Ait
Juhatuse liige / Finantsjuht
+372 526 0735

Nõukogu:


Aare Tark (nõukogu esimees)

Aare Tark on nõukogu liige alates 2015. aasta oktoobrist. Tark on advokaadibüroo TARK juhtivpartner, ASi Saku Metall nõukogu liige ja Eesti Pereettevõtjate Liidu juhatuse liige. Lisaks sellele on Tark olnud nõukogu liige telekommunikatsiooniettevõttes AS Eesti Telekom (praegune Telia Eesti AS). Aare Tark on omandanud õigusteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

 

 

Ahti Kuningas (nõukogu liige)

Ahti Kuningas on nõukogu liige alates 2017. aasta septembrist. Kuningas on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler. Lisaks on Kuningas nõukogu liige ASi Tallinna Sadam tütarettevõttes OÜ TS Shipping ning sidusettevõttes AS Green Marine ning ettevõttes AS Operail. Kuningas olnud ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu liige, AS EVR Cargo nõukogu liige ja AS Estonian Air nõukogu liige. Ahti Kuningas on omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

 

 

Maarika Honkonen (nõukogu liige)

Maarika Honkonen on nõukogu liige alates 2018. aasta aprillist. Honkonen on Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu ning Eesti Hotellide ja Restoranide Assotsiatsiooni tegevjuht, New Seven OÜ juhatuse liige ja Eesti Mentorite Koja asutajaliige ja tippjuhtide mentor. Honkonen on osalenud ERGO Insurance SE juhtimises ja olnud Kindlustusseltside Liidu ja Ergo Funds ASi nõukogu liige. Honkonen on omandanud ärijuhtimise magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

 

Kaur Kajak (nõukogu liige)

Kaur Kajak on nõukogu liige alates aprillist 2022. Kajak on rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler ja AS Eesti Raudtee nõukogu liige. On eelnevalt olnud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor ja omab pikaajalist kogemust töötades erinevatel positsioonidel eeltoodud ametis ning Päästeametis.

 

 

 

Urmas Kaarlep (nõukogu liige)

Urmas Kaarlep on nõukogu liige alates 2015. aasta oktoobrist. Kaarlep on nõukogu liige Prike AS-is, Wallester AS-is ja Nasdaq CSD SE-s ning omab osalust OÜ-s Valdo-R. Varem on Kaarlep olnud partner audiitor- ja konsultatsioonifirmas PricewaterhouseCoopers Eastern Europe. Urmas Kaarlep on omandanud rahvusvahelise äri magistrikraadi Estonian Business Schoolis (EBS) ning masinatööstuse juhtimise ja organiseerimise kraadi Tallinna Tehnikaülikoolis.

 

 

Üllar Jaaksoo (nõukogu liige)

Üllar Jaaksoo on nõukogu liige alates 2015. aasta oktoobrist. Jaaksoo on juhatuse liige ettevõttes Digital Nation Capital OÜ. Varasemalt on Jaaksoo olnud juhatuse liige mitmetes Eesti ettevõtetes nagu NOW! Innovations, AS Eesti Hoiupank, AS Ajakirjade Kirjastus, AS Tele2 Eesti ja AS Sportland. Üllar Jaaksoo on omandanud majandusteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis ja osalenud lisakoolitustel Londoni Ärikoolis (London Business School).

 

 

Riho Unt (nõukogu liige)

Riho Unt on nõukogu liige alates 2020. aasta juulist. Unt on Veho oy AB nõukogu liige. Ta on eelnevalt töötanud SEB AB vanemnõunikuna (Senior Advisor), SEB Baltikumi juhina ja SEB Eesti juhina ning omab 20-aastast kogemust pangandussektoris ja pikaajalist kogemust rahvusvahelises juhtimises. Riho Undil on magistrikraad ärijuhtimises Tartu Ülikoolist ja magistrikraad haldusjuhtimise erialal Tallinna Tehnikaülikoolist.

 

 

Veiko Sepp (nõukogu liige)

Veiko Sepp on nõukogu liige alates 2020. aasta juulist. Sepp on ASi Levira juhatuse liige, ta on eelnevalt olnud Ericsson Eesti AS juhatuse esimees ja töötanud juhtivatel ametikohtadel telekommunikatsiooni valdkonnas. Sepp omab pikaajalist rahvusvahelist kogemust telekommunikatsiooni ja logistika digitaliseerimise valdkondades, sh Aasias. Veiko Sepp on omandanud magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikooli automaatikateaduskonnas.

Auditikomitee:

Auditikomitee on ASi Tallinna Sadam nõukogu poolt moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ.

Komitee moodustamise eesmärgiks on osaleda nõukogu nõustava organina järelevalve teostamisega seotud küsimustes, sealhulgas raamatupidamise korraldamise, välisauditi teostamise, sisekontrollisüsteemi toimimise, finantsriskide juhtimise ja tegevuse seaduslikkuse monitooringu osas, samuti eelarve koostamise ja majandusaasta aruande kinnitamise osas.

Auditikomitee koosneb kolmest ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmest, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks aastaks.


ASi Tallinna Sadam auditikomitee liikmed on:

 • Urmas Kaarlep (esimees)
 • Riho Unt
 • Raigo Uukkivi
 • Maarika Honkonen

Tasustamiskomitee

Tasustamiskomitee on ASi Tallinna Sadam nõukogu poolt 2021. aastal moodustatud nõukogule alluv nõuandev organ, mille peamisteks ülesanneteks on:

 • ettevõtte strateegiast lähtuvate juhatuse kompetentside vajaduse määramine;
 • juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete väljatöötamine, kaasajastamine ja täitmise jälgimine ning
 • nõukogule ettepanekute esitamine juhatuse liikmete valimiseks ja tasustamiseks.

Komitee koosneb vähemalt kolmest liikmest, kes nimetatakse nõukogu liikmete seast tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks. Üks komitee liikmetest on nõukogu esimees.

 

ASi Tallinna Sadam tasustamiskomitee liikmed on:

 • Aare Tark (esimees)
 • Ahti Kuningas
 • Üllar Jaaksoo
 • Veiko Sepp

Nimetamiskomitee

Aktsionäride üldkoosoleku 14.05.2019 otsusega moodustati ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete nimetamiskomitee, mille ülesandeks on nõukogu liikmekandidaatide sobivuse hindamine ning üldkoosolekule ettepanekute tegemine nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks ning nõukogu koosseisu suuruse, liikmete volituse kestuse ja nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse määramiseks.

Nimetamiskomitee liikmeteks on:

 • Ando Leppiman, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler (esimees)
 • Merike Saks, Rahandusministeeriumi kantsler
 • Kaido Padar, Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud nimetamiskomitee esimees
 • Gert Vilms, ASi SEB Varahaldus juhatuse liige
 • Ian Brown, EBRD Balti regiooni juht

Nimetaiskomitee töökord (ENG), kinnitatud 09.02.2022