Vanasadama Jahisadama sadamatasud

Hinnakiri lepingulistele klientidele (EUR):

 

Pikkus meetrites (m)

1 kuu

6 kuud

Kuni 8,00 m
180
840
8,01-10,00 m
255
1200
10,01-12,00 m
385
2000
12,01-15,00 m
580
2900
15,01-18,00 m
700
3500
18,01-24,00 m
950
4750

 

Jahisadama lepingulistele klientidele, kes sõlmivad lepingud perioodiks 6 kuud ja rohkem ning samas võtavad rendile alates 5 kuni 20 kaikohta korraga, rakendada lisaks kehtivas hinnakirjas ette nähtud soodustusele täiendav hinnasoodustus alljärgnevalt:

5-10 kaikohta
25 %
11-15 kaikohta
30 %
16-20 kaikohta
35 %

 

 

Külaliskohad, 24 tundi (EUR):

 

Pikkus meetrites (m)

EUR / ööpäev

Kuni 8,00 m
35
8,01-10,00 m
40
10,01-12,00 m
45
12,01-15,00 m
55
15,01-18,00 m
65
18,01-21,00 m
75
21,01-24,00 m
85


Külaliskoha tasu arvestamisel loetakse iga alustatud ööpäev (24h) täis ööpäevaks. Külaliskoha kasutaja lühiajaline tasuta pikendamine (kuni 3h ulatuses) on kipper-jahisadama ülema pädevuses.

Hinna arvestamisel on aluseks laeva pikkus meetrites.

Kõik tasud sisaldavad käibemaksu.

 

Veesõiduki pikkus

EUR / ööpäev

Kuni 30 jalga / 9,0 m 40
Kuni 35 jalga / 10,5 m 45
Kuni 40 jalga / 12,0 m 45
Kuni 50 jalga / 15,0 m 55
Kuni 60 jalga / 18,0 m 65
Kuni 70 jalga / 21,0 m 75
Kuni 80 jalga / 24,0 m 85
Üle 80 jala / 24,0 m AS Tallinna Sadam sadamatasude alusel, GT järgi

 

 

Hinnas sisaldub:

  • sorteeritud olmeprügi vastuvõtmine;
  • WC tankide ja keemiliste WC tühjendamine;
  • pilsivee ja õlijäätmete vastuvõtt;
  • joogiveega varustamine;
  • elektrienergiaga varustamine;
  • sauna kasutamine kindlaksmääratud ajal

Kaikoha kasutamise lepingut on võimalik sõlmida ka kogu navigatsioonihooajaks ja taolisel juhul määratletakse ASle Tallinna Sadam makstava tasu suurus kindlaks sõlmitavas kaikoha üürilepingus.


NB! Kaikoha eest tasudes tuleb kaasa võtta aluse registreerimistunnistus!

* Hinna arvestamisel on aluseks aluse pikkus jalgades. Pikkuse arvutamisel meetriteks lähtutakse järgmiselt:
1 jalg = 0,3 meetrit.


* Sadamatasude muutmisest teavitab AS Tallinna Sadam hiljemalt 1 (üks) kuu enne navigatsioonihooaja algust ASi Tallinna Sadam kodulehel.