2015. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 22,44 miljonit tonni kaupa

 2015. aasta kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 22,44 miljonit tonni kaupa, mis on võrreldes 2014. aastaga 20,8 protsenti väiksem tulemus. Lõppenud aasta detsembri kaubamaht oli 1,66 miljonit tonni. 

Kogu Tallinna Sadama aastasest kaubamahust läbis Muuga sadamat 14,133 miljonit tonni kaupa, Paldiski Lõunasadamat 4,492 miljonit tonni kaupa ja Vanasadamat veeremite näol 3,75 miljonit tonni kaupa. Enamjaolt laevade remonttöödeks kasutatavat Paljassaare sadamat läbis 56,7 tuhat tonni kaupa ning Saaremaa sadamat, mida hiljuti ka kaubasadamana kasutama on hakatud, läbis 8,361 tuhat tonni kaupa.

 

Kaubagruppidest kasvas võrreldes 2014. aastaga segalasti ning puistlasti maht, vastavalt 9,4 protsenti 663,6 tuhande tonnini ning 2,3 protsenti 2 853 tuhande tonnini. Aastases arvestuses kasvas 8,3 protsenti ka ro-ro kaupade ehk veeremite maht 4 330,5 tuhande tonnini. 

 

Võrreldes 2014. aastaga vähenes lõppenud aastal enim suurima kaubagrupi vedellasti maht. Läbi Tallinna Sadama sadamate liikus 2015. aastal 12,835 miljonit tonni vedellasti, mis on mullusest 32,2 protsenti väiksem tulemus.

 

Sadamat läbinud konteinerite arv langes aastaga 19,8 protsenti 208 784 TEUni ning konteinerites veetud kaupade kogus 11,7 protsendi võrra 1 740,9 tuhande tonnini.

 

Detsembris kasvas enim segalasti maht, võrreldes 2014. aasta detsembriga koguni 308,5 protsenti 132,4 tuhande tonnini. Kuu võrdluses kasvas ka veeremite ja konteinerites veetud kaupade kogus, vastavalt 15,7 protsenti 322,4 tuhande tonnini ja 3,8 protsenti 146 tuhande tonnini. Detsembris kahanes lastiliikidest enim vedellasti maht, võrreldes 2014. aasta detsembriga 47,4 protsenti 917,5 tuhande tonnini. Puistlasti maht kahanes 43,2 protsenti 145,2 tuhande tonnini.

 

2015. aastal külastasid Tallinna Sadama sadamaid kaubalaevad 1684 ja reisilaevad 5397 korda.

 

2016. aastal prognoosib Tallinna Sadam kaubamahuks 22,7 miljonit tonni ehk püsimist 2015. aasta tasemel.

Vaata lisaks