2016. aastal läbis Tallinna Sadama sadamaid 20,1 miljonit tonni kaupa

2016. aasta kokkuvõttes läbis Tallinna Sadama sadamaid 20,1 miljonit tonni kaupa, mis on võrreldes 2015. aastaga 10 protsenti väiksem tulemus. Lõppenud aasta detsembri kaubamaht oli 1,54 miljonit tonni. 

Aastane kaubamahu langus toimus vedellasti mõjul, samas teiste lastiliikide mahud kasvasid. Vedellasti maht vähenes 26 protsenti 9,4 miljoni tonnini. Aastases arvestuses kasvasid enim puistlasti ja veeremi mahud, vastavalt 27 protsenti 3,7 miljoni tonnini ning 5 protsenti 4,5 miljoni tonnini.

 

Sadamat läbinud konteinerite arv langes aastaga 3 protsenti 202 327 TEUni, samas konteinerites veetud kaupade kogus kasvas 2 protsenti 1,77 miljoni tonnini.

 

Kogu Tallinna Sadama aastasest kaubamahust läbis Muuga sadamat 11,74 miljonit tonni kaupa, Paldiski Lõunasadamat 4,27 miljonit tonni kaupa ja Vanasadamat veeremite näol 3,94 miljonit tonni kaupa. Enamjaolt laevade remonttöödeks kasutatavat Paljassaare sadamat läbis 140 tuhat tonni ning Saaremaa sadamat 18 tuhat tonni kaupa.

 

Lõppenud aasta detsembri kaubamaht oli 1,55 miljonit tonni vähenedes mullusega võrreldes 6 protsenti. Ka detsembris toimus kaubamahu vähenemine vedellasti arvelt, teised lastiliigid kasvasid. Võrreldes 2015. aasta detsembriga kasvas enim ehk 82 protsenti puistlasti maht, väiksema kasvu läbisid segalasti, konteinerite ja veeremite mahud. Detsembri konteinerite maht TEUdes kasvas 9 protsenti.

 

2016. aastal külastasid Tallinna Sadama sadamaid kaubalaevad 1791 korda, detsembris oli kaubalaevade külastusi 160.

 

2017. aastal prognoosib Tallinna Sadam kaubamahuks 20 miljonit tonni ehk püsimist 2016. aasta tasemel.

Vaata lisaks