23.veebruarist tuleb Soome minnes esitada tõend negatiivse koroonatesti või koroona läbipõdemise kohta

Alates 23. veebruarist 2021 hakkavad laevafirmad nõudma enne laevale minekut negatiivse koroonatesti tõendi või koroona läbipõdemist tõendava arstitõendi ettenäitamist. Ilma vastava tõendita reisijat pardale ei lubata. Uus reegel viiakse sisse lähtuvalt kõikidele Soome ja Eesti  vahel opereerivatele laevafirmadele sel nädalal Soome Tervisameti poolt saadetud tungivat soovitust vastava reegli kehtestamiseks.

Uute reeglite järgi tuleb Soome suunduvate laevade reisijatel esitada klienditeenindajatele enne pardale minekut ning Soome saabudes Soome piirikontrolli või tervishoiuametnikele kas koroonatesti negatiivset tulemust tõendav dokument (test tehtud viimase 72 tunni jooksul) või arstitõend, mis kinnitab haiguse läbipõdemist (viimase kuue kuu jooksul).

Negatiivse testitulemuse dokument peab sisaldama järgnevat infot:

  • Testitud isiku nimi
  • Info asutuse kohta, kes testimise läbi viis
  • Testimise aeg  (maksimaalselt 72h enne pardale tulekut)
  • Testi liik (PCR)
  • Testi tulemus (negatiivne)

Erandina ei nõuta testitulemuse või arstitõendi esitamist järgnevatelt isikutelt:

  • alla 12-aastased lapsed,
  • kaubavedajad töökohustuste täitmisel,
  • töökohustustelt naasevad meremehed, ja
  • elutähtsat varustuskindlust tagavad isikud, kelle Soome saabumisel on testinõue praktiliselt ületamatu takistus.

Tõendit ei nõuta reisijatelt, kes reisivad küll Tallinnast algavatel edasi-tagasi väljumistel, kuid ei lähe Soomes maale.

Negatiivne testitulemus ei muuda hetkel kehtivaid reisipiiranguid ja maale tuleku eeldusi.

Soome Terviseameti soovitus

Piiriliiklus Soome ja Eesti vahel.

 

Vaata lisaks