A-terminalis avatud Eesti puitmajade näitus „Aasta Tehasemaja 2016“

Alates 11. augustist on Vanasadama A-terminalis vaatamiseks üleval Eesti Puitmajaliidu ja -klastri korraldatud „Aasta Tehasemaja 2016“ konkursile esitatud tööde näitus. Esitleme näitust just Eesti suurimas mereväravas, sest puidust majad on Eesti uhkus.

 

Eestlased on läbi aegade ehitanud oma kodu puidust.  Eesti suuremates linnades on linnaosad, mis on ehitatud puidust pea sada aastat tagasi ning on siiani hinnatud kui kõrge miljööväärtuse ja heade elamistingimustega elukohad. Keerulised projektid, julgus, kvaliteet ja kompetents projekteerida ja ehitada esmapilgul võimatuna tunduvaid rajatisi on see, mille järgi Eesti puitmajatootjaid täna maailmas tuntakse.

 

„Aasta Tehasemaja 2016“ konkursitööde näitus tutvustab Eesti puitmajatehastes valmivaid tehasemaju, nende tootmisprotsessi kiirust, kvaliteeti ning puidu kui ehitusmaterjali mitmekülgseid võimalusi.

 

„Aasta Tehasemaja 2016“ konkursil osalesid Eesti puitmajatootjad erinevates kategooriates alates aiamajadest kuni mitmekorruseliste moodulmajadeni.

 

Aastal 2016 tunnistas rahvusvaheline žürii parimaks tööks sensatsioonilise Norras asuva AS Kodumaja poolt ehitatud 14-korruselise maailma kõrgeima puithoone. Lisaks võidutööle oli konkursile esitatud 22 töö hulgas veel palju erinevaid puidust meistriteoseid: Eestis ehitatud ja eestlaste poolt välja töötatud ligi-nullenergiahoone, Norras asuv passiivmaja standardi järgi ehitatud tervisekeskus ning mitmed tehases element- või palkmajadena valmistatud eramud, korterelamud ja avalikud hooned.

 

Loodame, et käesolev näitus annab hea ülevaate Eestile nii omasest puidust kui äärmiselt mitmekülgsest ehitusmaterjalist ning inspireerib kodu soetamisel otsustama just puitmaja kui loodussõbraliku lahenduse kasuks.

Vaata lisaks