Algas Tallinna Sadama aktsiate märkimine

AS Tallinna Sadam avalikustas  aktsiate esmase pakkumise prospekti, mille kohaselt saavad Eesti jaeinvestorid ning Eesti ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid ettevõtte aktsiaid märkida ajavahemikul 25. maist kuni 6. juunini hinnavahemikus 1,40-1,80 eurot ühe aktsia eest. Indikatiivne miinimumjaotis igale Eesti jaeinvestorist märkijale on 1000 aktsiat.

Koos aktsiate esmase pakkumise prospekti avaldusega esitas Tallinna Sadam noteerimisavalduse ettevõtte aktsiate noteerimiseks Nasdaqi Tallinna börsil. Eeldatav Tallinna Sadama aktsia esimene kauplemispäev on 13. juunil.

 

“Positsioneerime end hea dividendivõimekusega ettevõttena nii Eesti jaeinvestorite kui ka institutsionaalsete investorite vaatepunktist, sh andes võimaluse Eesti inimeste pensionivara haldajatele investeerida siinsesse majandusse,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. “Tallinna Sadama aktsiate noteerimine elavdab kindlasti ka Tallinna börsi ning kohalikku kapitaliturgu tervikuna, tuues siia ka uusi välisinvestoreid.”

 

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames emiteerib Tallinna Sadam kokku 75 404 968 uut aktsiat ja ettevõtte senine ainuaktsionär Eesti Vabariik kavatseb täiendavalt müüa kuni 11 300 000 Tallinna Sadama aktsiat.

 

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist.

 

Eesti residentidest jaeinvestorid saavad märkimisavaldused esitada pakkumise hinnavahemiku kõrgema hinnaga ehk 1,80 eurot pakutava aktsia kohta. Indikatiivne miinimumjaotis igale Eesti jaeinvestorist märkijale on 1000 aktsiat. Märkimistulemused, lõplik aktsia hind ja pakutavate aktsiate jaotus tehakse teatavaks eeldatavalt 7. juunil.

 

AS-i Tallinna Sadama esmase avaliku pakkumise prospekt koos lisadega ning eesti- ja venekeelne prospekti kokkuvõte on allalaetav veebilehelt investor.ts.ee. Jaeinvestorid saavad märkimisavaldust esitada kõikides Eesti pankades ning märkimisavalduse eelduseks on väärtpaberikonto olemasolu.

 

Aktsiate institutsionaalse pakkumise kaaspeakorraldajad on Citigroup Global Markets Limited ja Carnegie Investment Bank AB ning kaaskorraldajad, Erste Group Bank ja Swedbank. Eesti residentidele suunatud jaepakkumise kaaspeakorraldajad on Swedbank ja LHV Pank.

 

Täpsem info veebilehel investor.ts.ee

Vaata lisaks