AS-i Tallinna Sadam 2012. aasta puhaskasum oli 32,8 miljonit eurot

AS-i Tallinna Sadam 2012. aasta konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 88,6 miljonit eurot, vähenedes eelneva aastaga võrreldes 0,7 miljoni euro ehk 0,7 protsendi võrra. Ettevõtte puhaskasum oli 32,8 miljonit eurot, vähenedes 3,6 miljoni euro ehk 10 protsendi võrra.

“Eelmise aasta majandustulemusi võib pidada igati tugevaks, arvestades kaubamahu vähenemist 19 protsendi võrra,” kommenteeris Tallinna Sadama finantsjuht Marko Raid. “Samal ajal maksis Tallinna Sadam omanikule ka rekordsummas – 33,8 miljonit eurot – dividende, millele lisandus tulumaksukulu 9 miljonit eurot, mis oli aasta varasemast 3,6 miljoni euro võrra suurem.”

Müügitulu vähenemine tulenes kaubamahu prognoositud alanemisest 19 protsendi võrra 29,5 miljoni tonnini. Mahtude langus tõi omakorda kaasa sadamatasude- ja kaubatasu tulu vähenemise, mille mõju oli suurem kui tulu kasv rendist ja hoonestusõigusest ning elektri ja muude teenuste müügist. Teisalt aitas müügitulu taset hoida reisijate arvu 4,3-protsendiline kasv läbi aegade rekordilise 8,84 miljoni reisijani, mille toel suurenes reisilaevade külastuste arv 5277 laevani.

Ettevõtte konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli 2012. aastal kokku 59,7 miljonit eurot. Aasta varasemaga võrreldes oli EBITDA 0,7 miljoni euro ehk 1,2 protsendi võrra madalam.

“Puhaskasumi ja EBITDA vähenemine tulenes peamiselt tegevuskulude kasvust 2,5 miljoni euro ehk 5,3 protsendi võrra,” rääkis Raid.

Kulude kasvust andis põhiosa maamaksu-, põhivarade remondi- ja energiakulu tõus. Kaks protsenti kulude kasvust langes aasta lõpus soetatud multifunktsionaalse jäämurdja Botnica arvele, mille tulud tekivad aga alles 2013. aastal. Muude tulude koosseisus kajastus ühekordse iseloomuga kasum põhivarade müügist summas 3,7 miljonit eurot.

Aasta suurim investeering oligi jäämurdja Botnica soetamine 50 miljoni euro eest. Botnica osutab alates 2013. aastast Soome lahes jäämurdeteenust Veeteede Ametiga sõlmitud kümneaastase lepingu alusel. Jäämurdehooaja välisel ajal on Botnicat kavas kasutada merenduse abitöödel, kus vajatakse erivarustusega laevu.

Ülejäänud investeeringutest oli olulisim Muuga sadama idaosa tööstuspargi raudteeühenduse, vabatsooni laienduse ja seda sadamaga ühendava viadukti rajamise lõpetamine, kogusummas 4,6 miljonit eurot.

“Muuga sadama idaosa tööstuspargi arendusse suunatud investeeringu tulemusel valmis Eesti suurima kaubasadama vahetus naabruses infrastruktuur, mis on vajalik sadamat läbivatele kaupadele lisandväärtuse andmiseks ning mille roll on aasta-aastalt järjest kasvanud,” lausus Raid. “Märgilise arenguna alustas mullu Muugale oma Läänemere logistikakeskuse rajamist maailma juhtivaid logistika- ja käitlusettevõtteid, Belgia päritolu Katoen Natie.”

Tallinna Sadama bilansimaht kasvas auditeerimata andmetel 31 miljoni euro ehk kuue protsendi võrra ja ulatus 545 miljoni euroni. Bilansimahu kasvu mõjutasid enim investeeringud kogusummas 62 miljonit eurot, mullune aastane investeeringute maht oli ettevõtte jaoks läbi aegade suuruselt teine. Laenuvahendite jääk kasvas aasta lõpu seisuga ligi 27 miljoni euro ehk 22 protsendi võrra kokku 149 miljoni euroni.

AS Tallinna Sadam esitab auditeeritud majandustulemused ettevõtte nõukogule 2013. aasta aprillis.


Lisainfo: Marko Raid, AS-i Tallinna Sadam finantsjuht, tel: 6 318 047, e-mail: [email protected]

Vaata lisaks