AS Tallinna Sadam emiteeris 2012. aastal võlakirju 45 miljoni euro väärtuses

AS Tallinna Sadam emiteeris 2012. aasta lõpus 5-aastaseid võlakirju kokku summas 45 miljonit eurot kahe suunatud võlakirjade pakkumisena. Mais korraldatud võlakirjaprogrammi mahus 20 miljonit eurot märkis täismahus Nordea pank ja novembris korraldatud emissiooni mahus 25 miljonit eurot märkis täismahus Pohjola pank. Mõlemad emissioonid lunastatakse nimiväärtuses aastal 2017.

Kaasatavaid vahendeid kasutati ettevõtte investeeringute finantseerimiseks, millest suurim oli jäämurdja „BOTNICA“ soetamine hinnaga 50 miljonit eurot.

ASi Tallinna Sadam finantsjuhi Marko Raidi sõnul kaasati finantseering kohalikult turult, kuna jäämurdja soetamise osas saabus kindlus vahetult enne tehingut, mis seadis rahaliste vahendite hankimiseks väga kitsa ajalise raamistiku ning seetõttu ei oleks pikka ettevalmistusprotsessi vajavate rahvusvaheliste finantsasutuste kaasamine enam ka ajaliselt võimalik olnud. „Eesti turul tegutsevate finantsasutuste huvi mõlema emissiooni märkimise vastu oli väga suur ja konkurents terav. Usun, et raha hinna osas ei jäänud tulemus palju alla ka suurte rahvusvaheliste finantsorganisatsioonide, nagu Euroopa Investeerimispank või Põhjamaade Investeerimispank, poolt pakutavale. See on aga kindel märk, et AS Tallinna Sadam on ka keerulisematel aegadel säilitanud laenuandjate silmis kõrge usaldusväärsuse ja atraktiivsuse.“ märkis Raid.

ASi Tallinna Sadam 2013. aasta prognoositav laenuvajadus on kokku kuni 30 miljonit eurot, millest enamus planeeritakse laenata Põhjamaade Investeerimispangalt. Laenatavaid vahendeid kasutatakse investeeringute finantseerimiseks, millest suurem osa hõlmab Vanasadama reisi- ja kruiisilaevade teenindamisega seotud arendusprojekte.

Nordea on Tallinna Sadama pikaajaline finantspartner, kelle kaasabil on finantseeritud mitmeid olulisi infrastruktuuri projekte. Euroopa juhtivasse pangandusgruppi kuuluv Nordea on ainus kõrgeima ehk AA- krediidireitinguga Põhjamaade pank Eesti turul, mis pakub universaalpanga tooteid ja teenuseid nii era- kui äriklientidele.

Pohjola kuulub Soome juhtivasse finantsvaldkonna ettevõtete kontserni OP-Pohjola, mis tegutseb panganduse, investeerimise ning kahjukindlustuse valdkonnas. Eestis tegutsevad OP Pohjola kontserni ettevõtetest Pohjola Bank plc Eesti filiaal, liisinguteenuseid pakkuv Pohjola Finance Estonia AS ning kindlustusselts Seesam Insurance AS.

AS Tallinna Sadam on sajaprotsendiliselt Eesti riigile kuuluv kauba- ja reisisadamaid opereeriv ettevõte, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna.


Lisainfo: Marko Raid, Finantsjuht, Tel: 6 318 047, [email protected]

Vaata lisaks