AS Tallinna Sadam ja Sisekaitseakadeemia sõlmisid koostöölepingu

Täna, 7. jaanuaril Tallinna Sadamas sõlmitud  koostöölepingu raames aitab Sisekaitseakadeemia ASil Tallinna Sadam arendada ohutuse valdkonda ja korraldada senisest turvalisemalt sadamategevust. 

Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Taburi sõnul tunnustavad Sisekaitseakadeemia ja Tallinna Sadam ühiselt soovi ja vajadust kaasa aidata tõhusama, konkurentsivõimelisema ja ohutuma sadamategevuse arendamisele. „Kuna Tallinna Sadam on Eesti riigi toimimise seisukohalt oluline taristu, oleme sadamaga loonud vastastikku kasuliku partnerlussuhte – sadam ja tema kliendid saavad koostöö tulemusena turvalisema tegevuskeskkonna, akadeemia saab võimaluse oma tänaseid parimaid kogemusi ja teadmisi praktikasse viia,“ kommenteeris Tabur lepingu sisu.

 

AS Tallinna Sadam ja sadamates asuvad ettevõtted soovivad saada ohutuse valdkonnast senisest rohkem informatsiooni, koolitusi ja analüüse, et lahendada paremini ohutusküsimusi, rakendada tõhusamalt turvalisusmeetmeid, mille tulemusena tugevneb nii sadama kui ka selle ohutuse valdkonna tõhusus.

 

ASi Tallinna Sadam juhatuse liikme Allan Kiili kinnitusel on ohutus ja turvalisus sadamateenuste osutamisel olnud juba viimased 5-6 aastat kõrgendatud tähelepanu all ning järelandmisi sadama ohutuses ja turvalisuses ei tehta. „Ka meie lepingupartnerid sadamas ja nende peakontorid väljaspool Eestit on seda küsimust järjest põhjalikumalt käsitlenud. Koostöö Sisekaitseakadeemiaga liidab meie sadamate juurde senisest veelgi rohkem professionaale, kellega koos hoida sadamaala ohutu ja turvaline,“ märkis Kiil.

 

ASi Tallinna Sadam ohutuspoliitika kohaselt tagab sadam sadamateenuse kui Hädaolukorra seaduses määratletud elutähtsa teenuse toimepidevuse ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvates sadamates.

 

Sisekaitseakadeemia omab pikaaegset kogemust ja kõrget kompetentsi ohutuse, turvalisuse ja kriisireguleerimise valdkonna regulatsioonide väljatöötamisel. Seega saab akadeemia sadamale abiks olla ohutussüsteemide analüüsimisel, meetmete tõhusama rakendamise nõustamisel ja paljudes muudes sadamategevuse turvalisemaks muutmise küsimustes. 


Lisainformatsioon: Siiri Lõhmus, AS Tallinna Sadam Sadamaohutuse osakonna juhataja, tel. 6318 061, e-post: [email protected]


Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja Tallinna Sadama juhatuse liige Allan Kiil

Vaata lisaks