AS Tallinna Sadam laiendas Muuga sadama vabatsooni

AS Tallinna Sadam laiendas Muuga sadamas kehtestatud vabatsooni Muuga sadama idaossa, haarates sisse Muuga raudteejaama, Muuga Tööstuspargi alad ja söeterminali.

Vabariigi Valitsuse 7.veebruari korraldusega nr 50 täiendati Muuga sadama vabatsooni piiride ning sisse- ja väljapääsude koordinaatide loetelu laiendamaks vabatsooni territooriumi. AS-le Tallinna Sadam kuuluvast Muuga sadamast asub nüüdsest vabatsoonis 464 ha, vabatsooni nõuetele vastava piirde kogupikkus on 12,7 km.

Vabatsooni ehitust kaasrahastas Euroopa Liit Ühtekuuluvusfondi vahenditest Muuga sadama idaosa ja tööstuspargi ühendamise projekti raames.

Vabatsooni kasutamise peamine eelis on lihtsam tolliformaalsuste teostamise kord. Vabatsoon võimaldab lükata edasi impordimaksude tasumist ja kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist (nt impordi litsentsid) kuni kauba vabasse ringlusse lubamiseni või mõnele muule tolliprotseduurile suunamiseni. Samuti saab vabatsoonis ladustada Eestit transiidina läbivaid Euroopa Ühenduse väliseid kaupu vältides maksude tasumist ning kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist ning rakendada eksporditoetuste alla kuuluva Euroopa Ühenduse kauba suhtes selle vabatsooni toimetamisest tulenevalt kauba ekspordi tolliprotseduuriga kaasnevaid meetmeid (nt eksporditoetuste väljamaksmine).

Edaspidi on peaaegu kogu Muuga sadama territoorium vabatsoon. Korralduse jõustumisega saavad vabatsooni eeliseid kasutada ka need ettevõtjad, kes senini sadama vabatsooni piirist olid välja jäänud.

ASi Tallinna Sadam kommertsjuhi Erik Ringmaa sõnul jäävad praeguse seisuga laienenud vabatsooni alale AS Coal Terminal, Katoen Natie ja Transiidikeskuse konteinerterminal. "Transiidikeskus asus küll ka varem vabatsoonis, kuid seoses konteinerrongide arvu kasvuga, sh hiljuti käivitunud Mitsubishi Kaluga tehase projekt, võimaldab vabatsooni laiendus rongikoosseise kiiremini ettevalmistada," täpsustas Ringmaa.

Ringmaa sõnul on lisaks veel lepingud sõlmitud kahe ettevõttega, kes rajavad Muuga Tööstusparki väetuiste granuleerimiskompleksi ning lao- ja tootmiskompleksi. Tulevikus jäävad vabatsooni ka võimalikud uued terminalid Muuga sadama idaosas.

Muuga vabatsoon tegutseb aastast 1997.


Täpsem info: Erik Ringmaa, AS Tallinna Sadam kommertsjuht, e-mail: [email protected], tel. 6318 017.

Vaata lisaks