AS Tallinna Sadam maksis 2009. aastal riigile dividendi 416,6 miljonit krooni

AS Tallinna Sadam tasus 27. novembril omanikule dividendi summas 386,6 mln EEK, sh Vabariigi Valitsuse 12. novembri korraldusega määratud lisadividendi summas 316,6 mln EEK. Sellega on AS Tallinna Sadam tasunud riigile kogu 2009. aastal maksmisele kuuluva dividendi summas 416,6 mln EEK.

ASile Tallinna Sadam 2008. aasta konsolideeritud majandusaruande põhjal riigi poolt kinnitatud ja 2009. aastal väljamaksmisele kuulunud dividendi summast 30 mln EEK tasus ettevõte riigile 29. mail.

2009. aastal on AS Tallinna Sadam sõlminud finantseerimislepinguid kogumahus 120 mln EUR (1,9 mld EEK). Euroopa Investeerimispangalt (EIB) on saadud positiivne otsus ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluva Muuga sadama idaosa laienduse täiendavaks rahastamiseks summas 11,5 mln EUR (179,9 mln EEK) ja vastav finantseerimisleping on ettevalmistamisel.

Arvestades ettevõtte investeeringute ja dividendide prognoositavat mahtu järgneval aastal, saab EIB laenulepingu allkirjastamise järel kaetud kogu ettevõtte võõrkapitali vajadus ka 2010. aastaks.

Vaata lisaks