AS Tallinna Sadam nelja kuu kaubamaht oli 10,55 miljonit tonni ja reisijate arv 2,5 miljonit

Käesoleva aasta aprillikuus läbis AS Tallinna Sadam sadamaid 2,27 miljonit tonni kaupa ja 702 tuhat  reisijat. Aasta esimese nelja kuu kokkuvõttes ulatus kaubamaht 10,55 miljoni tonnini ning reisijate arv 2,5 miljonini.

Nelja kuu kokkuvõttes suurenes kaubavedu  eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 2,8 protsenti.  Suurima kaubagrupi ehk vedellasti kaubamaht oli aasta esimesel neljal kuul 7,6 miljonit tonni, mullusega võrreldes on see kaks protsenti suurem näitaja. Sadamat läbinud konteinerite arv suurenes aastases võrdluses 4,5 protsenti 89 425 TEU-ni ja konteinerites veetud kaupade kogus 18,5 protsendi võrra 704 400 tonnini. Ro-ro kaupu veeti nelja kuuga 1,27 miljonit tonni, mis on aasta varasemaga võrreldes 8,5 protsenti enam. Puistlasti maht vähenes 7,7 protsenti ja ulatus 0,8 miljoni tonnini.

Võrreldes eelmise aastaga kasvas tänavu aprillis kaubagruppide lõikes enim  kaubavedu konteinerites, mis  oli 13,2 protsendi võrra suurem ulatudes 183 100 tonnini. Aprillikuus läbis sadamat rekordkogus konteinereid ehk  27 063 TEU-d, mida on eelmise aasta sama kuuga võrreldes 15,3% enam. 4,4-protsendilist kasvu näitas Ro-Ro kaupade maht ning see küündis 334 300 tonnini. Sadama suurima kaubagrupi vedellasti vedu vähenes aga 14,6 protsenti ja oli 1,5 miljoni tonni.  Võrreldes eelmise aastaga oli  Tallinna Sadama aprillikuu kogu kaubamaht  10,7 protsenti väiksem.

Nelja kuuga teenindas sadam kokku 2,5 miljonit reisijat ehk 5,6 protsenti enam kui 2013. aastal. Tallinn–Helsingi liinil reisis 2,17 miljonit inimest ehk 5,8 protsenti mullusest enam. Tallinn–Stockholmi liinil oli reisijaid 292 400, mis on eelmise aasta samast perioodist 9,3 protsenti rohkem.  Aprillikuu reisijate arv oli 701,8  tuhat, mis on 9,5 protsenti enam kui aasta tagasi.

Nelja kuuga külastasid  Tallinna Sadama sadamaid  kaubalaevad 732 ja reisilaevad  1413 korda.

Vaata lisaks