AS Tallinna Sadam osaleb Disainibuldooseri pilootprojektis

Disainibuldooser on pilootprojekt, mis on ellu kutsutud Eesti Disainikeskuse, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASi poolt, eesmärgiga tõsta Eesti ettevõtete võimekust ja ekspordipotentsiaali disaini parema kasutamise kaudu.

Disainibuldooseri projekt on unikaalne, andes ettevõtetele hea võimaluse õppida, kuidas edukalt rakendada disainmõtlemise tööriistu, mis toovad ärisse tarbija vajaduste- ja kogemusepõhise innovatsiooni ning aidates viia ellu arendustegevust professionaalse disainijuhi käe all.

Tallinna Sadama eesmärk antud projektis kaasa löömisel tuleneb üheltpoolt soovist inimkesksema lähenemise kasutamiseks oma arendus- ja turundustegevuses, et jõuda uute, inimeste vajadustest lähtuvate toodete ja teenuste pakkumiseni, mis pikaajaliselt kasvatavad ettevõtte äri ning konkurentsivõimet nii kodu- kui ka välisturgudel. Teiseks annavad disainmõtlemise tööriistad uut sisendit selleks, et suhelda efektiivsemalt oma klientide ja partneritega.

Tallinna Sadamale on määratud disainijuhiks Jannus Jaska , kes hakkab sadamat nõustama strateegiliste eesmärkide saavutamiseks vajalike vahendite, metoodika, võimaluste jms osas.

Disainibuldooseri projekti raames toimus augustikuu lõpus sissejuhatav koolitus praktilistes töötubades disainijuhtimise osas. 18. oktoobril viiakse sadamas läbi disainiaudit, mille tulemusel selgub konkreetse projekti fookus, mis antud programmi raames ellu viiakse.

Projekti kestvus on 20 kuud – august/september 2012 – märts/aprill 2014. Selle raames ettevõtte heaks töötava disainijuhi tasu ning projekti juhtiva strateegilise juhi Richard Eisermmani tasu katab EAS Euroopa Liidu Sotsiaalfondi vahenditest.

Disainibuldooseri kohta saab lähemalt uurida: disainikeskus.ee/et/disainibuldooser

Vaata lisaks