AS Tallinna Sadam: Saaremaa süvasadama tegevuse laiendamine vajab põhjalikku analüüsi

Saaremaa süvasadama kaudu kaubaveo alustamise otsus ei sünni enne järgmist aastat, sest eeldab põhjalikku ja igakülgset analüüsi ning kõigi asjast huvitatud osapoolte ärakuulamist, kinnitab AS Tallinna Sadam.

AS-i Tallinna Sadam ärisuuna juhi Ahto Aderi sõnul on tänane peamine küsimus, kas ja millist lisaväärtust suudab süvasadam luua Saaremaa majandusliku ja sotsiaalse arengumootorina. „Saaremaa Ettevõtluse Edendamise Sihtasutuse eestvedamisel on juba toimunud selleteemalised mõttetalgud ja Tallinna Sadamal on kavas jätkata konsultatsioone kõigi asjast huvitatud osapooltega,“ märkis Ader.

Teise olulise küsimusena tuleb analüüsida sadama laiendamise mõju loodusele ja kohalikule elukeskkonnale. Selleks vajalik keskkonnamõjude hindamine (KHM) algab kavade kohaselt tänavu augusti lõpus ja ei valmi tõenäoliselt enne 2011. aasta kevadet. „Süvasadama tegevuse laiendamine eeldab kõigi selleks ettenähtud nõuete täitmist ja AS Tallinna Sadam kindlasti ka järgib neid – kiirustades ja kabinetivaikuses ei tehta midagi, anname võimaluse osapooltel protsessis kaasa rääkida,“ kinnitas Ader.

Meedias kõneainet tekitanud palkide laadimise Norra lipu all sõitvale kaubalaevale oli tema sõnul ühekordne külastus, mis andis sadamale logistilist ja keskkonnaalast infot tegevuste edasiseks planeerimiseks. „Oleme seda tänaseks ka selgitanud antud intsidenti kritiseerinud osapooltele,“ lausus Ader.

1992. aastal asutatud AS Tallinna Sadam on Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks, mis etendab olulist rolli Eesti transpordisüsteemis ja majanduses tervikuna. AS-i Tallinna Sadam kõik aktsiad kuuluvad Eesti Vabariigile.

Vaata lisaks