ASi Tallinna Sadam 2010. aasta 6 kuu puhaskasum oli 245 miljonit krooni

ASi Tallinna Sadam 2010. aasta 6 kuu konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 698 milj krooni, kasvades eelmise aasta sama perioodi võrdluses 41 milj krooni ehk 6% võrra ning konsolideeritud puhaskasum 245 milj krooni, mis jäi eelmise aasta võrdlusperioodi näitajale alla 30 milj krooni ehk 11%ga. Puhaskasumi vähenemine tulenes kasvanud dividendi tulumaksu kulust 67 milj krooni võrra. 2009. aastal kajastus suurem osa dividendi tulumaksu kulust teisel poolaastal. Puhaskasum enne dividendi tulumaksu ulatus 338 milj kroonini kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 37 milj krooni ehk 12% võrra. 6 kuu konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 486 milj krooni, kasvades aasta varasemalt tasemelt 40 milj krooni ehk 9% võrra.

Ettevõtte konsolideeritud varade maht oli 30. juuni 2010 seisuga 7,85 mlrd krooni ning varade annualiseeritud puhastootlus 6,2%. Ettevõtte laenukoormus moodustas sama seisuga 2,5 mlrd krooni.

2010. aasta esimesed 6 kuud olid ASi Tallinna Sadam jaoks igati edukad. Kaubamahuks kujunes 17,9 miljonit tonni, mis tähendas kasvu 2,5 miljoni tonni ehk 17% võrra. Ülekaalukalt suurima kasvu saavutas puistlast 1,3 milj tonni ehk 89%ga, järgnesid olulisematest lastiliikidest vedellast 0,6 milj tonni ehk 5%ga ja veeremkaup 0,4 milj tonni ehk 34%ga. Kaubamahu kasvu tulemusena säilitas Tallinna sadam Läänemere idakalda suuremate sadamate võrdluses kaubamahu suuruselt Primorski ja St. Peterburgi sadamate järel kolmanda koha, edestades nii Klaipeda, Riia kui ka Ventspilsi sadamat.

Vaatamata keerulisele majanduskeskkonnale ja vähenenud tarbimisele, jätkas aasta esimese 6 kuu võrdluses kasvu ka reisijate arv, mis ulatus kokku rekordilise 3,57 miljoni reisijani, kasvades 219 tuhande reisija ehk 7% võrra.

Vaata lisaks