ASi Tallinna Sadam 2011. aasta esimese poolaasta puhaskasum oli 15 miljonit eurot

ASi Tallinna Sadam 2011. aasta esimese poolaasta konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 48,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodi võrdluses 3,6 miljonit eurot ehk 8% võrra ning konsolideeritud puhaskasum 15,3 miljonit eurot, mis jäi eelmise aasta võrdlusperioodi näitajale alla 0,3 miljoni euro ehk 2%ga.

ASi Tallinna Sadam poolt 2011. aastal riigieelarvesse tasutav dividend ulatub rekordilise 39,4 miljoni euroni, suurenedes 2010. aastaga võrreldes 29,9 miljonit eurot ehk 311%. Ettevõtte puhaskasum enne dividendi tulumaksu ulatus käesoleva aasta esimesel poolaastal 25,8 miljoni euroni, kasvades aasta varasema perioodiga võrreldes 4,2 miljoni euro ehk 19% võrra. Esimese poolaasta konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 35 miljonit eurot, kasvades aasta varasemalt tasemelt 4 miljonit eurot ehk 13% võrra.

2011. aasta esimene poolaasta oli ASi Tallinna Sadam jaoks kokkuvõttes edukas. Kaubamahuks kujunes 19,2 miljonit tonni, mis tähendas kasvu 1,3 miljonit tonni ehk 8%. Kaupade käitlemise üldmahult säilitas Tallinna Sadam Primorski ja St. Peterburgi sadamate järel endiselt kolmanda koha, edestades nii Klaipeda, Riia kui ka Ventspilsi sadamat.

ASi Tallinna Sadam kaubamaht kasvas enamikes lastiliikides. Ülekaalukalt suurima kasvu saavutas vedellasti käitlemine, mis suurenes möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 16%. Olulisematest lastiliikidest kasvasid 2010. aasta võrdluses veel segalast 0,1 miljonit tonni ehk 46%, veeremkaup 0,2 miljonit tonni ehk 10% ja konteinerid 0,1 miljonit tonni ehk 11% (TEUdes oli kasv 23%). Ainsana vähenes puistlasti maht 1,0 miljonit tonni ehk 34%. Olulise hüppe on teinud viimastel aastatel jõudsalt arenenud vedellasti vedu meetodil laev-terminal-laev, mille mahud on möödunud aasta sama perioodiga suurenenud 56% ning mis moodustab käesoleval aastal käideldud vedellasti kogumahust üle 30%.

Esimese poolaastaga läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid kokku 3,84 miljonit reisijat, kasvades 0,27 miljoni reisija ehk 7% võrra.  Reisijate arv ei vähenenud ühelgi liinil, suurim kasv tuli siiski põhiliselt Tallinn-Helsingi liini reisijate arvu kasvust. Helsingi liini tugev turupotentsiaal on tekitanud huvi ka uutes võimalikes vedajates. Samuti teeb jõudsaid edusamme sel aastal avatud Tallinn-Peterburi liin. Kokku on lepitud veel ühe reisi lisamiseks antud liinile käesoleva aasta septembrist. Kruiisireisijate arv kasvas 20% võrra ulatudes kokku 174 tuhande reisijani.

Vaata lisaks