ASi Tallinna Sadam 2011. aasta kolme kuu puhaskasum oli 13 miljonit eurot

ASi Tallinna Sadam 2011. aasta 3 kuu konsolideeritud müügitulu oli auditeerimata andmetel kokku 23,8 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodi võrdluses 2,1 miljonit eurot ehk 10% võrra ning konsolideeritud puhaskasum 13,1 miljonit eurot, mis ületas eelmise aasta võrdlusperioodi näitajat 2,6 miljoni euro ehk 25%ga. 3 kuu konsolideeritud EBITDA (kasum enne intresse, makse ja põhivara kulumit ning väärtuse langust) oli kokku 17,6 miljonit eurot, kasvades aasta varasemalt tasemelt 2,4 miljonit eurot ehk 16% võrra. Ettevõtte konsolideeritud varade maht kasvas esimeses kvartalis 8,6 miljoni euro ehk 2% võrra ning jõudis 31.03.2011 seisuga 518,7 miljoni euroni. Ettevõtte laenukoormus moodustas sama seisuga 134,5 miljonit eurot, vähenedes 3 kuuga 5 miljoni euro võrra.

2011. aasta esimesed 3 kuud olid ASi Tallinna Sadam jaoks kokkuvõttes edukad. Kaubamahuks kujunes 9,2 miljonit tonni, mis tähendab kasvu 0,7 miljoni tonni ehk ligi 9% võrra. Kaubamahu kasvult oli Tallinna Sadam Läänemere idakalda suuremate sadamate hulgas taas edukamate hulgas. Ühtlasi säilitasime suuruselt Primorski ja St. Peterburgi sadamate järel kolmanda koha, edestades endiselt nii Klaipeda, Riia kui ka Ventspilsi sadamat. Lastiliikidest oli suurim juurdekasv vedellasti käitlemises, mis tõi kaasa mõningase turuosa kasvu. Muutused teiste lastiliikide mahtudes olid väiksemad. Teiste lastiliikide mahud enamuses kasvasid, puistlasti maht vähenes.

3 kuuga läbis ASi Tallinna Sadam koosseisu kuuluvaid sadamaid kokku 1,58 miljonit reisijat, kasvades 0,12 miljoni reisija ehk 9% võrra. Kasv tuli põhiliselt Tallinn-Helsingi liini reisijate arvu kasvust.

Vaata lisaks